ANEXA 1 C

ACORD PRIVIND ASPECTELE DREPTURILOR DE

PROPRIETATE INTELECTUALA LEGATE DE COMERT

 

I.         Sinteza

II.       Text »Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert (TRIPS)»

 

I. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert (TRIPS) -SINTEZA-

            Acordul este construit pe esafodajul conventiilor internationale cu privire la proprietatea intelectuala si incorporeaza majoritatea prevederilor acestora. El prevede, de asemenea, posibilitatea ca tarile membre sa asigure o si mai mare protectie decat cea ceruta de TRIPS ( în baza altor conventii internationale la care sunt parte), atata timp cat aceasta nu contravine prevederilor TRIPS.

              Cele mai importante prevederi ale Acordului pot fi grupate în urmatoarele cinci grupe:

-          principii de baza si obligatii generale;

-          norme minime de protectie, inclusiv durata protectiei si controlul practicilor anti-concurential din cadrul licentierilor contractuale;

-          practicile ce restrictioneaza comertul;

-          aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala (decizii ale tribunalelor, actiuni ale autoritatilor vamale etc);

-          aranjamente tranzitionale pentru punerea în aplicare, la nivel national, a regulilor convenite.

              Dupa ce realizeaza o inventariere a drepturilor de proprietate intelectuala acoperite prin prevederile sale, acordul defineste principalele elemente de protectie, drepturile ce se acorda si termenul minim pentru care este protejat fiecare tip de DPI. Acordul mai asigura reglementarea modalitatilor de control în domeniul practicilor anti-concurentiale în cadrul licentierilor contractuale.

                        Domeniul brevetelor

                        Brevetele asigura dreptul de proprietate asupra inventiilor. Acordul defineste clar conditiile în care o inventie poate fi brevetata si anume:

-          sa prezinte un caracter de noutate;

-          sa implice existenta unei etape inventive;

-          sa aiba aplicabilitate industriala.

                        In plus, prin acord se garanteaza brevetarea inventiilor indiferent de locul unde s-a nascut inventia sau de existenta sau nu a importurilor sau a productiei locale.

               Brevetele asigura detinatorilor lor dreptul exclusiv de proprietate; aceasta le permite prevenirea folosirii lor de catre alte persoane. Producatorii care doresc sa foloseasca inventiile brevetate, trebuie sa obtina o licentiere a acestora din partea proprietarilor, în schimbul platii unor redevente.

                        Domeniul drepturilor de autor

             Drepturile de multiplicare si cele conexe (copyrights) sunt protejate  prin Acord cu conditia ca ele sa se refere la creatii originale. Proprietarii dreptului de multiplicare a unei opere protejate au dreptul sa excluda pe altii de la utilizarea acestui drept. Activitatile care se cer autorizate de catre detinatorul dreptului de multiplicare sunt:

-          pentru drepturile de reproducere: copierea, reproducerea sau multiplicarea;

-          pentru drepturile de interpretare: interpretarea operei în public;

-          pentru drepturile de înregistrare: înregistrarea audio a operei;

-          pentru drepturile cinematografice: turnarea unui film dupa o opera;

-          pentru drepturile de difuzare: difuzarea operei prin radio sau televiziune;

-          pentru drepturile de traducere si adaptare: traducerea si adaptarea lucrarilor.

             Domeniul marcilor de fabricatie, de comert si de serviciu (marci)

              O marca este un semn care serveste la individualizarea produselor unui producator fata de cele ale altui producator. Ele au un scop dublu: pe de o parte ajuta proprietarii lor sa-si promoveze produsele stimuland loialitatea fata de marca iar pe de alta parte ajuta consumatorii în luarea deciziei, determinand în acelasi timp producatorii sa mentina si sa îmbunatateasca calitatea produselor comercializate sub o anumita marca.

               Regulile internationale cu privire la înregistrarea si protectia marcilor sunt cuprinse în Conventia de la Paris. Acordul TRIPS completeaza aceste reguli cu:

-          definirea marcii;

-          drepturile exclusive ale proprietarilor marcilor;

-          interzicerea impunerii unor cerinte speciale pentru folosirea marcilor;

-          licentierea si atribuirea marcilor;

-          anularea marcilor.

               Acordul prevede ca semnele sau combinatiile de semne capabile sa deosebeasca marfurile sau serviciile unui întreprinzator de cele ale altui întreprinzator pot fi înregistrate ca marci. Este acordat dreptul ca o tara sa poata propune spre înregistrare o marca ce a fost folosita pentru o perioada lunga de timp, dar nu a fost înregistrata. Proprietarii marcilor înregistrate au drepturi exclusive asupra acestora.

                In domeniul desenelor industriale

                 Acordul TRIPS obliga statele sa protejeze acele desene industriale care sunt noi sau originale. Proprietarul unui desen protejat are dreptul exclusiv pentru folosirea acestuia si poate interzice tertilor (care nu au obtinut acordul sau) " executarea, vanzarea sau importul articolelor avand sau incluzand un desen care copiaza total sau substantial un desen protejat".

                 Domeniul altor drepturi de proprietate intelectuala

              Acordul TRIPS face referire si reglementeaza si drepturile de proprietate intelectuala ce acopera indicatiile geografice, informatiile nedezvaluite si configuratiile circuitelor integrate.

                Indicatiile geografice sunt menite sa informeze consumatorii ca un produs "are calitatea, reputatia sau alte caracteristici" ce pot fi "în mod esential atribuibile originii lor geografice". Acordul cere tarilor sa nu permita înregistrarea marcilor care contin o inducere în eroare cu privire la originea geografica a produselor. Exemplul clasic în acest domeniu este cel al "sampaniei" care se refera la o anumita regiune geografica a Frantei, deci nu poate fi utilizat pentru vinuri produse în alte regiuni ale lumii, chiar daca au aceleasi calitati ca si sampania franceza.

                 Informatiile nedezvaluite (secrete comerciale sau know-how) sunt pentru prima data abordate si s-a trecut la protejarea lor, la nivel international, prin Acordul TRIPS. Protectia se refera la acele informatii care sunt secrete, au valoare comerciala pentru ca sunt secrete si au fost luate masuri rezonabile pentru ca ele sa fie tinute secrete. Acordul nu cere ca informatiile nedezvaluite sa fie tratate ca niste drepturi de proprietate, dar stipuleaza posibilitatea ca o persoana care detine în mod legal aceste informatii sa aiba dreptul de a preveni dezvaluirea lor, cumpararea lor sau folosirea lor de catre cei ce nu au asentimentul detinatorului. Acordul mai reglementeaza si situatia datelor cu privire la diverse teste, date care au fost cerute de autoritati guvernamentale în scopul asigurarii protectiei unor drepturi în domeniul produselor farmaceutice sau al produselor chimice cu utilizare în agricultura. Membrii la Acordul TRIPS au obligatia de a proteja asemenea informatii împotriva folosirii comerciale neloiale.

                Configuratia circuitelor integrate este protejata de state prin Tratatul de la Washington, iar prin Acordul TRIPS sunt adaugate urmatoarele obligatii :

-          importul sau vanzarea produselor care incorporeaza circuite integrate protejate, fara acordul proprietarului, trebuie considerate ilegale; totusi, cumpararea unui articol de catre o persoana care nu are cunostinta despre existenta ilegala a unui circuit protejat nu poate fi considerat un act ilegal;

-          licentierea obligatorie este interzisa, dar se poate recurge totusi la  plata unei sume rezonabile detinatorului dreptului de proprietate;

-          este de asemenea permisa licentierea obligatorie pentru scopuri necomerciale si dictate de cazuri de forta majora dar pentru aceste cazuri trebuie sa existe reglementari legale care sa contina proceduri juridice sau administrative pentru combaterea practicilor anti-concurentiale.

 

II. ACORDUL PRIVIND ASPECTELE DREPTURILOR DE PROPRIETATE

INTELECTUALA LEGATE DE COMERT (TRIPS)

                                                          CUPRINS

PARTEA I:                                         DISPOZITII GENERALE SI PRINCIPII FUNDAMENTALE

PARTEA A II-A:                                 NORME REFERITOARE LA EXISTENTA, ARIA DE APLICARE SI EXERCITAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA

                                                            1. Drept de autor si drepturi conexe

                                                            2. Mărci de fabrică sau de comert

                                                            3. Indicatii geografice

                                                            4. Desene si modele industriale

                                                            5. Brevete

                                                            6. Scheme de configuratie (topografii) de circuite integrate

                                                            7. Protectia informatiilor nedivulgate

                                                            8. Controlul practicilor anticoncurentiale în licentele contractuale

PARTEA A III-A:        MIJLOACE PENTRU ASIGURAREA RESPECTARII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA

                                                            1. Obligatii generale

                                                            2. Proceduri si măsuri corective civile si administrative

                                                            3. Măsuri provizorii

                                                            4. Prevederi speciale referitoare la măsurile la frontieră

                                                            5. Proceduri penale

PARTEA A IV-A:                               ACHIZITIONAREA SI MENTINEREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI PROCEDURI INTER PARTES REFERITOARE LA ACESTEA

PARTEA A V-A:                                PREVENIREA SI REGLEMENTAREA DIFERENDELOR

PARTEA A VI-A:                               DISPOZITII TRANZITORII

PARTEA A VII-A:                  DISPOZITII INSTITUTIONALE; DISPOZITII FINALE

                      

ACORD PRIVIND ASPECTELE DREPTURILOR

DE PROPRIETATE INTELECTUALA LEGATE DE COMERT

Membrii,

            Dorind să reducă distorsiunile si impedimentele în ceea ce priveste comertul international, si tinând cont de necesitatea promovării unei protectii eficiente si suficiente a drepturilor de proprietate intelectuală si să facă în aăa fel încât măsurile si procedurile vizând asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală să nu devină prin ele însele obstacole pentru un comert legitim,

            Recunoscând, în acest scop, necesitatea elaborării de noi reguli si discipline privind:

a)       aplicabilitatea principiilor fundamentale ale GATT 1994 si a acordurilor sau conventiilor internationale pertinente în materie de proprietate intelectuală;

b)       elaborarea de norme si principii adecvate referitoare la existenta, aria de aplicabilitate si exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală legate de comert;

c)       elaborarea de mijloace eficiente si adecvate pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală legate de comert, cu luarea în considerare a diferentelor între sistemele juridice nationale;

d)       elaborarea de proceduri eficiente si rapide pentru prevenirea si reglementarea, în plan multilateral, a diferendelor între guverne, si

e)       prevederile tranzitorii vizând ca participarea la rezultatele negocierilor să fie cât mai completă,

            Recunoscând necesitatea de a stabili un cadru multilateral de principii, reguli si discipline referitoare la comertul international cu mărfuri contrafăcute,

            Recunoscând că drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi private,

            Recunoscând obiectivele fundamentale de politică generală publică a sistemelor nationale de protectie a proprietătii intelectuale, inclusiv obiectivele în materie de dezvoltare si de tehnologie,

            Recunoscând de asemenea necesitătile speciale ale tărilor cel mai putin avansate Membre în ceea ce priveste punerea în aplicare a legilor si reglementărilor în plan national cu maximum de flexibilitate pentru ca aceste tări să se poată dota cu o bază tehnologică solidă si viabilă,

            Subliniind că este important să se reducă tensiunile prin contractarea de angajamente întărite privind solutionarea prin proceduri multilaterale a diferendelor referitoare la probleme ale proprietătii intelectuale legate de comert,

            Dorind să instaureze un sprijin reciproc între OMC si Organizatia Mondială a Proprietătii Intelectuale (în continuare denumită "WIPO") si alte organizatii internationale competente,

            Convin după cum urmează:

                                                          PARTEA I

DISPOZITII GENERALE SI PRINCIPII FUNDAMENTALE

                                                          Articolul 1

                             Natura si aria de aplicabilitate a obligatiilor

1.         Membrii vor da curs prevederilor prezentului Acord. Membrii vor putea, fără ca aceasta să fie o obligatie, să pună în aplicare în legislatia lor o protectie mai largă decât cea prevăzută în prezentul Acord, cu conditia ca această protectie să nu contravină prevederilor Acordului mentionat. Membrii vor fi liberi să determine metoda adecvată pentru a pune în aplicare prevederile prezentului Acord în cadrul propriilor lor sisteme si practici juridice.

2.         In sensul prezentului Acord, expresia "proprietate intelectuală" desemnează toate categoriile de proprietate intelectuală care fac obiectul sectiunilor 1 la 7 ale Părtii a II-a.

3.         Membrii vor acorda tratamentul prevăzut în prezentul Acord nationalilor celorlalti Membri. In ceea ce priveste dreptul de proprietate intelectuală pertinent, nationalii celorlalti Membri se vor întelege ca fiind persoanele fizice sau juridice  îndeplinind criteriile cerute pentru a beneficia de o protectie prevăzută în Conventia de la Paris (1967), Conventia de la Berna (1971), Conventia de la Roma si Tratatul privind proprietatea intelectuală în materie de circuite integrate, dacă toti Membrii OMC erau membri ai acestor conventii. Orice Membru care se va prevala de posibilitătile oferite de paragraful 3 al Articolului 5 sau paragraful 2 al Articolului 6 din Conventia de la Roma va prezenta o notificare, astfel cum este prevăzut în aceste prevederi, Consiliului pentru aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comert (în continuare denumit "Consiliul TRIPs").

                                                          Articolul 2

                         Conventii referitoare la proprietatea intelectuală

1.         In ceea ce priveste Părtile a II-a, a III-a si a IV-a ale prezentului Acord, Membrii se vor conforma Articolelor 1 la 12 si Articolului 19 din Conventia de la Paris (1967).

2.         Nici o prevedere a Părtii I la a IV-a a prezentului Acord nu va deroga de la obligatiile pe care Membrii pot să le aibă unii fată de altii în virtutea Conventiei de la Paris, a Conventiei de la Berna, a Conventiei de la Roma sau a Tratatului asupra proprietătii intelectuale în materie de circuite integrate.

                                                          Articolul 3

                                                  Tratament national

1.         Fiecare Membru va acorda nationalilor celorlalti Membri un tratament nu mai putin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor nationali în ceea ce priveste protectia proprietătii intelectuale, sub rezerva exceptiilor deja prevăzute, după caz, în Conventia de la Paris (1967), Conventia de la Berna (1971), Conventia de la Roma sau Tratatul asupra proprietătii intelectuale în materie de circuite integrate. In ceea ce priveste artistii interpreti sau executanti, producătorii de fonograme si organismele de radiodifuziune, această obligatie nu se aplică decât pentru ceea ce reprezintă drepturi vizate în prezentul Acord. Orice Membru care se va prevala de posibilitătile oferite de Articolul 6 al Conventiei de la Berna (1971) sau de paragraful 1 b) al Articolului 16 al Conventiei de la Roma va prezenta o notificare Consiliului TRIPs, astfel cum este prevăzut în aceste prevederi.

2.         Membrii vor putea să se prevaleze de exceptiile autorizate în virtutea paragrafului 1 în ceea ce priveste procedurile judiciare si administrative, inclusiv alegerea domiciliului sau stabilirea unui mandatar sub jurisdictia unui Membru, numai în cazurile în care aceste exceptii vor fi necesare pentru asigurarea aplicării legilor si reglementărilor care nu sunt incompatibile cu prevedeile prezentului Acord si în care astfel de practici nu vor fi aplicate de o manieră care să constituie o restrictionare deghizată a comertului.

                                                          Articolul 4

                               Tratamentul natiunii celei mai favorizate

            In ceea ce priveste protectia proprietătii intelectuale, orice avantaje, favoruri, privilegii sau imunităti acordate de un Membru nationalilor oricărei alte tări vor fi, imediat si neconditionat, acordate si nationalilor tuturor celorlalti Membri. Sunt exceptate de la această obligatie toate avantajele, favorurile, privilegiile sau imunitătile acordate de un Membru:

a)       care decurg din acorduri internationale referitoare la asistenta judiciară sau executarea legilor în general si nu se limitează în special la protectia proprietătii intelectuale;

b)       care sunt acordate conform prevederilor Conventiei de la Berna (1971) sau ale Conventiei de la Roma care autorizează ca tratamentul acordat să fie în functie nu de tratamentul national ci de tratamentul acordat într-o altă tară;

c)       privitoare la drepturile artistilor interpreti sau executanti, la producătorii de fonograme si la organismele de radiodifuziune care nu sunt vizate în prezentul Acord;

d)       care decurg din acorduri internationale referitoare la protectia proprietătii intelectuale a căror intrare în vigoare precede pe cea a Acordului OMC, cu conditia ca aceste acorduri să fie notificate Consiliului TRIPs si să nu constituie o discriminare arbitrară sau nejustificabilă cu privire la nationalii altor Membri.

                                                          Articolul 5

                           Acorduri multilaterale privind achizisitionarea

                                            sau mentinerea protectiei

            Obligatiile decurgând din Articolele 3 si 4 nu se aplică procedurilor prevăzute de acordurile multilaterale încheiate sub auspiciile WIPO pentru achizitionarea sau mentinerea de drepturi de proprietate intelectuală.

                                                          Articolul 6

                                                           Epuizare

            In privinta reglementării diferendelor în cadrul prezentului Acord, sub rezerva prevederilor Articolelor 3 si 4, nici o altă prevedere a prezentului Acord nu va fi utilizată pentru a trata problema epuizării drepturilor de proprietate intelectuală.

                                                          Articolul 7

                                                          Obiective

            Protectia si respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să contribuie la promovarea inovatiei tehnologice si la transferul si difuzarea tehnologiei, în avantajul reciproc al celor care creează si al celor care  utilizează cunostinte tehnice de o manieră favorabilă pentru binele social si economic, si să asigure un echilibru de drepturi si obligatii.

                                                          Articolul 8

                                                           Principii

1.         Membrii vor putea, atunci când elaborează sau modifică legile si reglementările lor, să adopte măsurile necesare pentru a proteja sănătatea publică si nutritia si pentru a promova interesul public în sectoare de o importantă vitală pentru dezvoltarea lor social-economică si tehnologică, cu conditia ca aceste măsuri să fie compatibile cu prevederile prezentului Acord.

2.         Măsuri adecvate, cu conditia ca ele să fie compatibile cu prevederile prezentului Acord, vor putea fi necesare în scopul evitării folosirii abuzive a drepturilor de proprietate intelectuală de către detinătorii de drepturi sau recurgerii la practici care să restrângă de o manieră nerezonabilă comertul sau care prejudiciază transferul international de tehnologie.

                                                      PARTEA A II-A

                                          NORME REFERITOARE LA

              EXISTENTA, ARIA DE APLICABILITATE SI EXERCITAREA

                    DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA

           SECTIUNEA I : DREPTURI DE AUTOR SI DREPTURI CONEXE

                                                          Articolui 9

                                   Raporturi cu Conventia de la Berna

1.         Membrii se vor conforma articolelor 1 la 21 ale Conventiei de la Berna (1971) si Anexei la respectiva Conventie. Cu toate acestea, Membrii nu vor avea drepturi nici obligatii în baza prezentului Acord în ceea ce priveste drepturile conferite de articolul 6 bis al Conventiei respective sau drepturile care sunt derivate din aceasta.

2.         Protectia dreptului de autor se va extinde asupra expresiilor, iar nu asupra ideilor, procedurilor, metodelor de functionare sau conceptelor matematice ca atare.

                                                         Articolul 10

                            Programe de calculator si compilatii de date

1.         Programele de calculator, fie că sunt exprimate în cod sursă, fie în cod obiect, vor fi protejate ca opere literare în baza Conventiei de la Berna (1971).

2.         Compilatiile de date sau de alte elemente, fie că sunt reproduse pe suport exploatabil pe masină, fie sub orice altă formă care, fie pe motiv de alegere, fie prin aranjarea continutului lor, constituie creătii intelectuale vor fi protejate ca atare. Această protectie, care nu se va întinde asupra datelor sau elementelor în sine, va fi fără prejudiciu cu privire la orice drept de autor care subzistă pentru datele sau elementele însesi.

                                                         Articolul 11

                                                Drepturi de închiriere

            In ceea ce priveste cel putin programele de calculator si operele cinematografice, un Membru va acorda autorilor si avânzilor lor de drept, dreptul de a autoriza sau de a interzice închirierea comercială către public de originale sau copii ale operelor lor protejate prin dreptul de autor. Un Membru va fi exonerat de această obligatie în ceea ce priveste operele cinematografice cu exceptia cazului în care această închiriere a condus la realizarea unei răspândiri largi a copiilor acestor opere care să compromită într-un mod important dreptul exclusiv de reproducere conferit în acest Membru autorilor si avânzilor lor de drept. In ceea ce priveste programele de calculator, această obligatie nu se aplică închirierilor în cazurile în care programul în sine nu este obiectul esensial al închirierii.

                                                         Articolul 12

                                                    Durata protectiei

            De fiecare dată când durata protectiei unei opere, alta decât o operă fotografică sau o operă de artă aplicată, este calculată pe o bază alta decât viata unei persoane fizice, această durată va fi de cel putin 50 ani de la sfârsitul anului calendaristic de publicare autorizată, sau, dacă o astfel de publicare autorizată nu are loc în cei 50 de ani calculati de la data realizării operei, de cel putin 50 ani calculati de la sfârsitul anului calendaristic al realizării.

                                                         Articolul 13

                                                   Limitări si exceptii

            Membrii vor restrânge limitările drepturilor exclusive sau exceptiilor de la aceste drepturi la unele cazuri speciale care nu aduc atingere exploatării normale a operei si nici nu cauzează un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale detinătorului dreptului.

                                                         Articolul 14

                            Protectia artistilor interpreti sau executanti, a

                      producătorilor de fonograme (înregistrări sonore) si

                                      a organismelor de radiodifuziune

1.         In ceea ce priveste fixarea executiei lor pe o fonogramă, artistii interpreti sau executanti vor avea posibilitatea de a împiedica actele mentionate în continuare atunci când vor fi întreprinse fără autorizarea lor: fixarea executiei lor nefixate si reproducerea acestei fixări. Artistii interpreti sau executanti vor avea de asemenea posibilitatea de a împiedica actele mentionate în continuare atunci când vor fi întreprinse fără autorizarea lor: radiodifuzarea prin intermediul undelor radioelectrice si comunicarea către public a executiei lor directe.

2.         Producătorii de fonograme se vor bucura de dreptul de a autoriza sau interzice reproducerea directă sau indirectă a fonogramelor lor.

3.         Organismele de radiodifuziune vor avea dreptul de a interzice actele mentionate în continuare atunci când vor fi întreprinse fără autorizarea lor: înregistrarea, fixarea, reproducerea fixărilor si reemiterea prin intermediul undelor radioelectrice a emisiunilor, precum si a comunicării către public a emisiunilor lor de televiziune. In cazurile în care Membrii nu vor acorda astfel de drepturi organismelor de radiodifuziune, ele vor da titularilor dreptului de autor asupra continutului emisiunilor posibilitatea de a împiedica actele susmentionate, sub rezerva prevederilor Conventiei de la Berna (1971).

4.         Prevederile Articolului 11 în ceea ce priveste programele de calculator se vor aplica mutatis mutandis producătorilor de fonograme si oricăror altor detinători de drepturi asupra fonogramelor astfel cum sunt ele stabilite în legislatia unui Membru. Dacă, la 15 aprilie 1994, un Membru aplică un sistem de remunerare echitabilă pentru detinătorii de drepturi referitoare la închirierea fonogramelor, el va putea mentine acest sistem, cu conditia ca închirierea comercială a fonogramelor să nu aibă ca efect compromiterea de o manieră importantă a drepturilor exclusive de reproducere a detinătorilor de drepturi.

5.         Durata protectiei oferite în baza prezentului Acord artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme nu va fi inferioară unei perioade de 50 ani calculată de la sfârsitul anului calendaristic al fixării sau executiei. Durata de protectie acordată în aplicarea paragrafului 3 nu va fi inferioară unei perioade de 20 ani calculată de la sfârsitul anului calendaristic al radiodifuzării.

6.   Orice Membru va putea, în raport drepturile conferite în baza paragrafelor 1, 2 si 3, să prevadă conditii, limitări, exceptii si rezerve în măsura autorizată prin Conventia de la Roma. Totusi, prevederile Articolului 18 al Conventiei de la Berna (1971) se vor aplica de asemenea, mutatis mutandis, drepturilor artistilor interpreti sau executanti si celor ale producătorilor de fonograme.

SECTIUNEA 2: MARCILE DE FABRICA SAU DE COMERT

Articolul 15

Obiectul protectiei

1.         Orice semn, sau orice combinatie de semne, capabil să deosebească un produs sau un serviciu al unei întreprinderi de cel al altor întreprinderi va putea să constituie o marcă de fabrică sau de comert. Astfel de semne, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, literele, cifrele, elementele figurative si combinatiile de culori, precum si orice combinatie a acestor semne, vor fi susceptibile să fie înregistrate ca mărci de fabrică sau de comert. În cazurile în care anumite semne nu sunt în sine în măsură să distingă produsele sau serviciile pertinente, Membrii vor putea face subordona înregistrabilitatea caracterului distinctiv dobândit prin folosintă. Membrii vor putea solicita, drept conditie de înregistrare, ca semnele să fie perceptibile vizual.

2.         Paragraful 1 nu va fi considerat ca împiedicând un Membru să refuze înregistrarea unei mărci de fabrică sau de comert pentru alte motive, cu conditia ca acestea să nu deroge de la prevederile Conventiei de la Paris (1967).

3.         Membrii vor putea subordona înregistrabilitatea fată de folosintă. Totusi, folosinta efectivă a unei mărci de fabrică sau de comert nu va fi o conditie pentru depozitarea unei cereri de înregistrare. O cerere nu va fi respinsă pentru singurul motiv că folosinta avută în vedere a mărcii de fabrică sau de comert nu a avut loc înainte de expirarea unei perioade de trei ani începând de la data depozitării sale.

4.         Natura produselor sau serviciilor cărora li se va aplica o marcă de fabrică sau de comert nu va constitui în nici un caz un obstacol la înregistrarea mărcii.

5.         Membrii vor publica fiecare marcă de fabrică sau de comert fie înainte ca ea să fie înregistrată, fie în cel mai scurt termen după înregistrare, si vor acorda o posibilitate rezonabilă de a se cere radierea înregistrării. In plus, Membrii vor putea acorda posibilitatea de opunere la înregistrarea unei mărci de fabrică sau de comert.

                                                         Articolul 16

                                                   Drepturi conferite

1.         Titularul unei mărci de fabrică sau de comert înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terti actionând fără consimtământul sau să utilizeze în cadrul operatiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marcă de fabrică sau de comert este înregistrată în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. In cazul de folosintă a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenta riscului de confuzie va fi prezumată. Drepturile descrise mai sus nu vor aduce prejudiciu nici unui drept anterior existent si nu vor afecta posibilitatea pe care o au Membrii de a subordona existenta drepturilor fată de folosintă.

2.         Articolul 6bis al Conventiei de la Paris (1967) se va aplica, mutatis mutandis, serviciilor. Pentru a se stabili dacă o marcă de fabrică sau de comert este notoriu cunoscută, Membrii vor tine seama de notorietatea acestei mărci în cadrul segmentului de public respectiv, inclusiv de notorietatea în Membrul în discutie, obtinută ca urmare a promovării acestei mărci.

3.         Articolul 6bis al Conventiei de la Paris (1967) se va aplica, mutatis mutandis, produselor sau serviciilor care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată o marcă de fabrică sau de comert, cu conditia ca folosinta acestei mărci pentru aceste produse sau servicii să indice o legatură între aceste produse sau servicii si titularul mărcii înregistrate si cu conditia ca această folosintă să riste să dăuneze intereselor titularului mărcii înregistrate.

                                                         Articolul 17

                                                            Exceptii

            Membrii vor putea prevedea exceptii limitate privind drepturile conferite printr-o marcă de fabrică sau de comert, de exemplu în ceea ce priveste folosinta loială a termenilor descriptivi, cu conditia ca aceste exceptii să tină cont de interesele legitime ale titularului mărcii si ale tertilor.

                                                         Articolul 18

                                                    Durata protectiei

            Inregistrarea initială si fiecare reînnoire a înregistrării unei mărci de fabrică sau de comert vor fi de o durată de minimum ăapte ani. Inregistrarea unei mărci de fabrică sau de comert va fi reînnoibilă nelimitat în timp.

                                                         Articolul 19

                                                Obligatia de folosintă

1.         Dacă este obligatorie folosinta unei mărci de fabrică sau de comert pentru mentinerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o perioadă neîntreruptă de nefolosintă de cel putin trei ani, cu exceptia cazului în care titularul mărcii prezintă motive valabile referitoare la existenta de obstacole la o astfel de folosintă. Circumstantele independente de vointa titularului mărcii care constituie un obstacol la folosinta mărcii, de exemplu restrictii la import sau alte prescripsii ale puterilor publice vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi considerate ca motive valabile de justificare a nefolosintei.

2.         Atunci când folosinta unei mărci de fabrică sau de comert se va face de către o altă persoană sub controlul titularului, aceasta se va considera ca o folosintă a mărcii în scopul mentinerii înregistrării.

                                                         Articolul 20

                                                        Alte cerinăe

            Folosinta unei mărci de fabrică sau de comert în cursul unor operatiuni comerciale nu va fi împiedicată de o manieră nejustificată prin cerinăe speciale, cum ar fi folosinta simultană a unei alte mărci, folosinta sub o formă specială, sau folosinta de o manieră care să dăuneze capacitătii sale de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Aceasta nu va exclude o cerintă stipulând folosinta mărcii care identifică întreprinderea care produce conjunct produsele sau serviciile, dar fără a se stabili o legătură între cele două, cu marca ce distinge produsele sau serviciile specifice repective ale acestei întreprinderi.

                                                         Articolul 21

                                                   Licente si cesiune

            Membrii vor putea stabili conditiile privind concesionarea de licente si cesionarea de mărci de fabrică sau de comert, întelegându-se ca concesionarea de licente obligatorii pentru mărci nu va fi autorizată si ca titularul unei mărci de fabrică sau de comert înregistrate va avea dreptul să o cedeze fără să existe în mod necesar si transferul întreprinderii căreia marca îi apartine.

                               SECTIUNEA 3: INDICATII GEOGRAFICE

                                                         Articolul 22

                                       Protectia indicatiilor geografice

1.         In sensul prezentului Acord, prin indicatii geografice se înteleg indicatii care servesc la identificarea unui produs ca fiind originar din teritoriul unui Membru, sau al unei regiuni ori localităti din acest teritoriu, în cazurile în care o calitate, un renume sau o altă caracteristică anume a produsului poate fi atribuită în mod esensial acestei origini geografice.

2.         In ceea ce priveste indicatiile geografice, Membrii vor prevedea mijloacele juridice care să permită părtilor interesate să împiedice:

a)       utilizarea, în desemnarea sau prezentarea unui produs, a oricărui mijloc care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică alta decât locul adevărat de origine într-un mod care să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică a produsului;

b)       orice utilizare care constituie un act de concurentă neloială în sensul articolului 10bis al Conventiei de la Paris (1967).

3.         Un Membru va refuza sau va anula, fie din oficiu dacă legislatia sa îi permite, fie la cererea unei părti interesate, înregistrarea unei mărci de fabrică sau de comert care contine o indicatie geografică sau este constituită dintr-o astfel de indicatie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicatii în marca de fabrică sau de comert pentru astfel de produse în acest Membru este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine.

4.         Protectia mentionată la paragrafele 1, 2 si 3 va fi aplicabilă contra unei indicatii geografice care, chiar dacă este literalmente exactă în ceea ce priveste teritoriul, regiunea sau localitatea din care produsele sunt originare, face să se înteleagă în mod gresit de către public că produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu.

                                                         Articolul 23

                          Protectia suplimentară a indicatiilor geografice

                                     pentru vinuri si produse spirtoase

1.         Fiecare Membru va prevedea mijloacele juridice care să permită părtilor interesate să împiedice utilizarea unei indicatii geografice care identifică vinuri cu vinuri care nu sunt originare din locul indicat de indicatia geografică respectivă, sau care identifică produsele spirtoase cu produse spritoase care nu sunt originare din locul indicat prin indicatia geografică respectivă, chiar în cazurile în care originea adevărată a produsului este indicată sau în cazurile în care indicatia geografică este utilizată în traducere sau este însotită de expresii cum ar fi "de genul", "de tipul", "de stilul", "imitatie" sau altele.

2.         Inregistrarea unei mărci de fabrică sau de comert pentru vinuri care contin o indicatie geografică ce identifică vinuri ori care este constituită dintr-o astfel de indicatie, sau înregistrarea unei mărci de fabrică ori de comert pentru produse spirtoase care contine o indicatie geografică ce identifică produse spirtoase sau care este constituită dintr-o astfel de indicatie, va fi refuzată sau anulată, fie din oficiu dacă legislatia unui Membru permite aceasta, fie la cererea unei părti interesate, în ceea ce priveste vinurile sau produsele spirtoase care nu au această origine.

3.         In caz de indicatii geografice omonime pentru vinuri, protectia va fi acordată fiecărei indicatii, sub rezerva prevederilor paragrafului 4 al Articolului 22. Fiecare Membru va stabili conditiile practice în care indicatiile omonime respective vor fi diferentiate unele de altele, tinându-se cont de necesitatea asigurării unui tratament echitabil producătorilor respectivi si va face în asa fel încât consumatorii să nu fie indusi în eroare.

4.         Pentru a facilita protectia indicatiilor geografice pentru vinuri, vor fi purtate negocieri la Consiliul TRIPs cu privire la constituirea unui sistem multilateral de notificare si de înregistrare a indicatiilor georgrafice pentru vinurile susceptibile de a beneficia de o protectie în Membrii care participă la sistem.

Articolul 24

Negocieri internationale; exceptii

1.         Membrii convin să intre în negocieri în scopul cresterii protectiei indicatiilor geografice specifice în baza Articolului 23. Prevederile paragrafelor 4 la 8 nu vor fi invocate de un Membru pentru a refuza să poarte negocieri sau să încheie Acorduri bilaterale ori multilaterale. In cadrul acestor negocieri, Membrii vor fi gata să examineze aplicabilitatea continuă a acestor prevederi la indicatiile geografice specifice a căror utilizare va face obiectul acestor negocieri.

2.         Consiliul TRIPs va examina periodic aplicarea prevederilor prezentei sectiuni; el va proceda la o primă examinare într-un termen de doi ani de la data intrării în vigoare a Acordului OMC. Orice problemă referitoare la respectarea obligatiilor decurgând din aceste prevederi va putea fi adusă în atentia Consiliului, care, la cererea unui Membru, va tine consultări cu orice Membr(u)(i) în problema respectivă pentru care nu a fost posibil să se găsească o solutie satisfăcătoare prin consultări bilaterale sau plurilaterale între Membrii respectivi. Consiliul va lua măsurile care vor putea fi convenite pentru facilitarea functionării prezentei sectiuni si pentru favorizarea realizării obiectivelor acesteia.

3.         Atunci când va pune în aplicare această sectiune, un Membru nu va diminua protectia indicatiilor geografice care există în acest Membru la data imediat anterioară celei de intrare în vigoare a Acordului OMC.

4.         Nici o prevedere din prezenta sectiune nu va cere unui Membru să împiedice folosinta continuă si similară a unei indicatii geografice anume dintr-un alt Membru care identifică vinuri sau produse spirtoase, în ceea ce priveste produse sau servicii, de către unul din nationalii sau de către una dintre persoanele domiciliate pe teritoriul care a utilizat această indicatie geografică într-un mod continuu pentru produse sau servicii identice sau înrudite pe teritoriul acestui Membru fie a) pentru o perioadă de 10 ani înainte de 15 aprilie 1994, fie b) cu bună credintă, înainte de aceasta dată.

5.         In cazurile în care o marcă de fabrică sau de comert a fost depusă sau înregistrată cu bună credintă, sau în cazurile în care drepturile cu privire la o marcă de fabrică sau de comert au fost dobândite prin folosinta cu bună credintă:

a)       înainte de data aplicării prezentelor prevederi în acest Membru astfel cum ea este definită în Partea a VI-a, sau

b)       înainte ca indicatia geografică să fie protejată în tara sa de origine, măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei sectiuni nu vor prejudicia eligibilitatea sau validitatea înregistrării unei mărci de fabrică sau de comert, sau dreptul de folosintă a unei mărci de fabrică sau de comert, pe motiv că această marcă este identică sau similară cu o indicatie geografică.

6.         Nici o prevedere din prezenta sectiune nu va cere unui Membru să aplice prevederile prezentei sectiuni în ceea ce priveste o indicatie geografică ale oricărui alt Membru pentru produsele si serviciile pentru care indicatia pertinentă este identică cu termenul uzual utilizat în vocabularul curent ca nume comun al acelor produse sau servicii pe teritoriul acelui Membru. Nici o prevedere din prezenta sectiune nu va cere unui Membru să aplice prevederile prezentei sectiuni în ceea ce priveste o indicatie geografică a oricărui alt Membru pentru produsele viticole pentru care indicatia pertinentă este identică cu numele uzual al unei varietăti de struguri existente pe teritoriul acelui Membru la data intrării în vigoare a Acordului OMC.

7.         Un Membru va putea dispune ca orice cerere formulată în baza prezentei sectiuni cu privire la folosinta sau la înregistrarea unei mărci de fabrică sau de comert să fie prezentată într-un termen de cinci ani după ce folosinta prejudiciabilă a indicatiei protejate va fi devenit general cunoscută în acest Membru sau după data înregistrării mărcii de fabrică sau de comert în acest Membru, cu conditia ca marca să fi fost publicată la acea dată, dacă data respectivă este anterioară datei la care folosinta prejudiciabilă va fi devenit general cunoscută în acest Membru, cu conditia ca indicatia geografică să nu fie utilizată sau înregistrată cu rea credintă.

8.         Prevederile prezentei sectiuni nu vor prejudicia în nici un fel dreptul oricărei persoane de a folosi, în cursul operatiunilor comerciale, numele său sau al predecesorului său în afaceri, cu exceptia cazului când acest nume este folosit de o manieră care să inducă publicul în eroare.

9.         Nu va exista obligatie în baza prezentului Acord de a se proteja indicatii geografice care nu sunt protejate în tara lor de origine sau care încetează să fie protejate, ori care cad în desuetudine în tara respectivă.

                    SECTIUNEA 4: DESENE SI MODELE INDUSTRIALE

                                                         Articolul 25

                                Cerinăe pentru a beneficia de protectie

1.         Membrii vor prevedea protectia desenelor si modelelor industriale creeate în mod independent care sunt noi sau originale. Membrii vor putea dispune că desenele si modelele nu sunt noi sau originale dacă ele nu diferă în mod semnificativ de desene sau modele cunoscute sau de combinatii de elemente ale unor desene sau modele cunoscute. Membrii vor putea dispune ca o astfel de protectie nu se va extinde asupra desenelor si modelelor dictate în mod esential de considerente tehnice sau functionale.

2.         Fiecare Membru trebuie să facă în asa fel ca prevederile privind garantarea protectiei desenelor si modelelor de textile, în special în ceea ce priveste orice cost, examinare sau publicare, să nu compromită în mod nerezonabil posibilitatea de a cere si de a obtine această protectie. Membrii vor fi liberi să îndeplinească această obligatie prin legislatia în materie de desene si modele industriale sau prin legislatia în materie de drept de autor.

                                                         Articolul 26

                                                           Protectie

1.         Titularul unui desen sau model industrial protejat are dreptul să împiedice tertii care actionează fără consimăământul sau să fabrice, să vândă sau să importe articole care comportă sau contin un desen sau model care este, în totalitate sau într-o măsura substantială, o copie a acestui desen sau model protejat, atunci când actele respective vor fi făcute în scopuri comerciale.

2.         Membrii vor putea prevedea exceptii limitate cu privire la protectia desenelor si modelelor industriale, cu conditia ca acestea să nu aducă atingere de o manieră nejustificată exploatării normale a desenelor sau modelelor industriale protejate si nici să cauzeze un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale titularului desenului sau modelului protejat, cu luarea în considerare a intereselor legitime ale tertilor.

3.         Durata protectiei oferite va fi de minimum 10 ani.

                                           SECTIUNEA 5: BREVETE

                                                         Articolul 27

                                                    Obiect brevetabil

1.         Sub rezerva prevederilor paragrafelor 2 si 3, un brevet va putea fi obtinut pentru orice inventie, de produs sau de procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu conditia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă si să fie susceptibilă de aplicare industrială. Sub rezerva prevederilor paragrafului 4 al Articolului 65, a paragrafului 8 al Articolului 70 si a paragrafului 3 din prezentul Articol, vor putea fi obtinute brevete si va fi posibil să se beneficieze de drepturi de brevet fără discriminare în ceea ce priveste locul de origine al inventiei, domeniul tehnologic si faptul că produsele sunt importate sau sunt de origine natională.

2.         Membrii vor putea exclude de la brevetare inventiile pentru care este necesar să se împiedice exploatarea comercială pe teritoriul lor pentru protectia ordinii publice sau a moralitătii, inclusiv pentru protectia sănătătii si vietii persoanelor si animalelor sau prezervarea vegetalelor, sau pentru a evita aducerea de atingeri grave mediului înconjurător, cu conditia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă prin legislatia lor.

3.         Membrii vor putea de asemenea exclude de la brevetare:

a)       metodele diagnostice, terapeutice si chirurgicale pentru tratamentul persoanelor sau animalelor;

b)       vegetalele si animalele altele decât micro-organismele, precum si procedeele esentialmente biologice de obtinere de vegetale sau animale, altele decât procedeele nebiologice si microbiologice. Totusi, Membrii vor prevedea protectia varietătilor vegetale prin brevete, printr-un sistem sui generis eficient, sau printr-o combinare a acestor două mijloace. Prevederile prezentului alineat vor fi reexaminate la patru ani după data intrării în vigoare a Acordului OMC.

                                                         Articolul 28

                                                   Drepturi conferite

1.         Un brevet va conferi titularului său următoarele drepturi exclusive:

a)       în cazurile în care obiectul brevetului este un produs, să împiedice tertii care actionează fără consimtământul său să desfăsoare următoarele acte: să fabrice, să folosească, să ofere spre vânzare, să vândă sau să importe în aceste scopuri acel produs;

b)       în cazurile în care obiectul brevetului este un procedeu, să împiedice tertii care actionează fără consimtământul său să desfăsoare actul constând în utilizarea procedeului, precum si următoarele acte: folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri, cel putin în ce priveste produsul obtinut direct prin acel procedeu.

2.         Titularul unui brevet va avea, de asemenea, dreptul de a ceda sau de a transmite pe cale succesorală brevetul si de a încheia contracte de licentă.

                                                         Articolul 29

                      Conditii impuse depunătorilor de cereri de brevete

1.         Membrii vor cere depunătorului unei cereri de brevet ca acesta să divulge inventia de o manieră suficient de clară si completă pentru ca o persoană calificată să o poată executa si vor putea cere de la acesta să indice maniera cea mai bună de executare a inventiei cunoscută de inventator la data depozitului sau în cazul în care este invocată prioritatea, la data de prioritate a cererii.

2.         Membrii vor putea cere depunătorului unei cereri de brevet să furnizeze informatii asupra cererilor respective pe care le va fi depus si brevetelor respective care îi vor fi fost acordate în străinătate.

                                                         Articolul 30

                                        Exceptii la drepturile conferite

            Membrii vor putea să prevadă exceptii limitate la drepturile exclusive conferite printr-un brevet, cu conditia ca acestea să nu aducă atingere în mod nejustificat exploatării normale a brevetului si nici să cauzeze un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale titularului brevetului, cu luarea în considerare a intereselor legitime ale tertilor.

                                                         Articolul 31

                      Alte utilizări fără autorizarea detinătorului dreptului

            In cazurile în care legislatia unui Membru permite alte utilizări ale obiectului unui brevet fără autorizarea detinătorului dreptului, inclusiv utilizarea de către puterile publice sau de către terti autorizati de către acestea, vor fi respectate următoarele prevederi:

a)       autorizarea acestei utilizări va fi examinată pe baza circumstantelor proprii acesteia;

b)       o astfel de utilizare va putea să nu fie permisă decât dacă, înaintea acestei utilizări, candidatul utilizator s-a străduit să obtină autorizarea de la detinătorul dreptului, în conditii si modalităti comerciale rezonabile si dacă cu toate eforturile sale nu a reusit aceasta într-un termen rezonabil. Un Membru va putea deroga de la această prevedere în situatii de urgentă natională sau în alte circumstante de extremă urgentă sau în caz de utilizare publică în scopuri necomerciale. In situatii de urgentă natională sau de alte circumstante de extremă urgentă, detinătorul dreptului va fi totusi avizat imediat ce va fi rezonabil posibil. In caz de utilizare publică în scopuri necomerciale, atunci când puterile publice sau întreprinderea contractantă, fără să facă cercetare de brevet, cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaste că un brevet valabil este sau va fi utilizat de către puterile publice sau în contul acestora, detinătorul dreptului va fi avizat despre aceasta în cel mai scurt timp;

c)       întinderea si durata unei astfel de utilizări vor fi limitate la scopurile pentru care aceasta a fost autorizată, iar în cazul tehnologiei de semi-conductori, respectiva utilizare va fi destinată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică ce a fost stabilită, în baza unei proceduri judiciare sau administrative, ca fiind anticoncurentială;

d)       o astfel de utilizare va fi neexclusivă;

e)       o astfel de utilizare va fi netransmisibilă, cu exceptia părtii din întreprindere sau a fondului de comert care beneficiază de aceasta;

f)         orice utilizare de acest gen va fi autorizată în principal pentru aprovizionarea pieăei interne a Membrului care a autorizat această utilizare;

g)       autorizarea unei astfel de utilizări va fi susceptibilă de a înceta, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate să fie protejate de o manieră adecvată, dacă si atunci când circumstantele care au condus la aceasta încetează să existe si este de crezut că nu se vor mai reproduce. Autoritatea competentă va fi abilitată să reexamineze, pe bază de cerere motivată, dacă circumstantele continuă să existe;

h)       detinătorul dreptului va primi o remunerare adecvată corespunzătoare fiecărui caz în parte, cu luarea în considerare a valorii economice a autorizării;

i)         valabilitatea juridică a oricărei decizii privind autorizarea unei astfel de utilizări va putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau altei revizuiri independente de către o autoritate superioară distinctă a acestui Membru;

j)         orice decizie referitoare la remunerarea prevăzută în raport cu o astfel de utilizare va putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau unei alte revizuiri independente de către o autoritate superioară distinctă a acestui Membru;

k)       Membrii nu sunt tinuti să aplice conditiile enuntate la alineatele b) si f) în cazurile în care o astfel de utilizare este permisă pentru a remedia o practică considerată ca anticoncurentială ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurentiale poate fi luată în considerare în stabilirea remunerării în astfel de cazuri. Autoritătile competente vor fi abilitate să refuze încetarea autorizării dacă si atunci când circumstantele care au condus la această autorizare riscă să se producă din nou;

l)         în cazurile în care o astfel de utilizare este autorizată pentru a permite exploatarea unui brevet ("al doilea brevet") care nu poate fi exploatat fără să aducă atingere unui alt brevet ("primul brevet"), următoarele conditii suplimentare vor fi aplicabile:

i)                     inventia revendicată în cel de-al doilea brevet presupune un progres tehnologic important, de un interes economic substantial, în raport cu inventia revendicată în primul brevet;

ii)                   titularul primului brevet va avea dreptul la o licentă reciprocă în conditii rezonabile pentru utilizarea inventiei revendicate în cel de-al doilea brevet; si

iii)                  utilizarea autorizată în raport cu primul brevet va fi netransmisibilă cu exceptia cazului în care cel de-al doilea brevet este de asemenea transmis.

                                                         Articolul 32

                                                 Revocare/Decădere

            Pentru orice decizie referitoare la revocarea sau decăderea unui brevet se va acorda posibilitatea unei revizuiri judiciare.

                                                         Articolul 33

                                                    Durata protectiei

            Durata de protectie oferită nu se va termina înainte de expirarea unei perioade de 20 ani calculati de la data depozitării.

                                                         Articolul 34

                                   Brevete de procedeu: sarcina probei

1.         Pentru scopurile procedurii civile referitoare la încălcarea drepturilor titularului mentionate la paragraful 1 b) al Articolului 28, dacă obiectul brevetului este un procedeu de obtinere a unui produs, autoritătile judiciare vor fi abilitate să dispună pârâtului să demonstreze ca procedeul utilizat pentru obtinerea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat. In consecintă, Membrii vor dispune, în cazul a cel putin una din situatiile de mai jos, ca orice produs identic fabricat fără consimtământul titularului brevetului va fi, până la proba contrarie, considerat ca fiind obtinut prin procedeul brevetat:

a)                  produsul obtinut prin procedeul brevetat este nou;

b)                  probabilitatea este mare că produsul identitc a fost obtinut prin procedeul respectiv si că titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, să stabilească ce procedeu a fost de fapt utilizat.

2.         Orice Membru va fi liber să dispună că sarcina probei mentionate la paragraful 1 va incumba pretinsului contravenient numai dacă conditia prevăzută la alineatul a) este îndeplinită sau numai dacă conditia prevăzută la alineatul b) este îndeplinită.

3.         Cu ocazia prezentării probei contrarii, vor fi luate în considerare interesele legitime ale pârâtilor legate de protectia secretelor lor de fabricatie si de comert.

            SECTIUNEA 6: SCHEME DE CONFIGURATIE (TOPOGRAFII)

                                           DE CIRCUITE INTEGRATE

                                                         Articolul 35

                                             Legături cu Tratatul IPIC

            Membrii convin să acorde protectia schemelor de configuratie (topografiilor) de circuite integrate (denumite în prezentul Acord "scheme de configuratie") conform Articolelor 2 la 7 (cu exceptia paragrafului 3 al Articolului 6), Articolului 12 si paragrafului 3 al Articolului 16 din Tratatul privind proprietatea intelectuală în materie de circuite integrate si, în plus, să respecte prevederile de mai jos.

                                                         Articolul 36

                                      Aria de aplicabilitate a protectiei

            Sub rezerva prevederilor paragrafului 1 al Articolului 37, Membrii vor considera ca ilegale actele mentionate în continuare dacă acestea sunt îndeplinite fără autorizarea detinătorului dreptului : importul, vânzarea sau distributia în orice alt mod, cu scopuri comerciale, a unei scheme de configuratie protejate, a unui circuit integrat în care este încorporată o schemă de configuratie protejată, sau a unui Articol care încorporează un astfel de circuit integrat, numai în măsura în care acest articol continuă să contină o schemă de configuratie reprodusă în mod ilicit.

                                                         Articolul 37

                                     Acte care nu necesită autorizarea

                                               detinătorului dreptului

1.         Independent de prevederile articolului 36, nici un Membru nu va considera ca ilegală îndeplinirea oricărui act vizat în articolul respectiv cu privire la un circuit integrat care încorporează o schemă de configuratie reprodusă ilegal, sau orice articol care încorporează un astfel de circuit integrat, atunci când persoana care îndeplineste sau face să se îndeplinească aceste acte nu stia si nu avea un motiv valabil să stie, atunci când el a achizitionat respectivul circuit integrat sau articolul care îl încorporează, că acesta continea o schemă de configuratie reprodusă în mod ilicit. Membrii vor dispune ca, după momentul la care această persoană va fi primit un aviz prin care a fost informată în mod suficient că schema de configuratie este reprodusă în mod ilicit, aceasta va putea îndeplini oricare din actele vizate cu privire la stocurile de care dispune sau pe care le-a comandat înainte de acest moment, dar va putea fi obligată să plătească detinătorului dreptului o sumă echivalentă cu o redeventă rezonabilă cum ar fi cea care ar fi exigibilă în cadrul unei licente negociate în mod liber pentru o astfel de schemă de configuratie.

2.         Conditiile mentionate la alineatele a) la k) ale Articolului 31 se vor aplica, mutatis mutandis, în cazul de concesiune a unei licente nevoluntare pentru o schemă de configuratie sau pentru utilizarea acesteia de către puterile publice sau în contul acestora fără autorizarea detinătorului dreptului.

                                                         Articolul 38

                                                    Durata protectiei

1.         In Membrii în care înregistrarea este o conditie a protectiei, durata protectiei schemelor de configuratie nu se va sfârsi înainte de expirarea unei perioade de 10 ani calculată de la data depozitării cererii de înregistrare sau calculată de la prima exploatare comercială indiferent unde în lume.

2.         In Membrii în care înregistrarea nu este conditie de protectie, schemele de configuratie vor fi protejate pentru o perioadă de cel putin 10 ani de la data primei exploatări comerciale indiferent unde în lume.

3.         Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, un Membru va putea dispune că protectia va expira la 15 ani de la crearea schemei de configuratie.

            SECTIUNEA 7: PROTECTIA INFORMATIILOR NEDIVULGATE

                                                         Articolul 39

1.         Prin asigurarea unei protectii efective contra concurentei neloiale conform articolului 10bis din Conventia de la Paris (1967), Membrii vor proteja informatiile nedivulgate conform paragrafului 2 si datele comunicate puterilor publice sau organismelor acestora conform paragrafului 3.

2.         Persoanele fizice si juridice vor avea posibilitatea să împiedice ca informatii aflate în mod licit sub controlul lor să fie divulgate tertilor, sau achizitionate sau utilizate de aceătia fără consimtământul lor si de o manieră contrară uzantelor comerciale cinstite, sub rezerva că aceste informatii:

a)       să fie secrete în sensul că, în totalitatea lor sau în configuratia sau asamblarea exactă a elementelor lor, ele nu sunt în general cunoscute de persoane apartinând mediilor care se ocupă în mod normal de genul de informatii în cauză sau nu le sunt usor accesibile;

b)       să aibă o valoare comercială prin faptul că sunt secrete; si

c)       să fi făcut obiectul unor prevederi rezonabile, în functie de circumstante, destinate să le păstreze secrete, din partea persoanei care le controlează în mod licit.

3.         Atunci când aprobarea comercializării produselor farmaceutice sau a produselor chimice pentru agricultură care contin entităti chimice noi, este conditionată de comunicarea de date nedivulgate rezultate din încercări sau de alte date nedivulgate, a căror stabilire cere un efort considerabil, Membrii vor proteja aceste date contra exploatării neloiale în comert. In plus, Membrii vor proteja aceste date contra divulgării, cu exceptia cazului când aceasta este necesară pentru protectia publicului, sau cu exceptia cazului în care sunt luate măsuri pentru a se asigura că datele sunt protejate contra exploatării neloiale în comert.

      SECTIUNEA 8: CONTROLUL PRACTICILOR ANTICONCURENTIALE

                                     IN LICENTELE CONTRACTUALE

                                                         Articolul 40

1.         Membrii convin ca anumite practici sau conditii în materie de concesiune de licente legate de drepturile de proprietate intelectuală care limitează concurenta pot să aibă efecte prejudiciabile asupra schimburilor si să împiedice transferul si difuzarea de tehnologie.

2.         Nici o prevedere a prezentului Acord nu va împiedica Membrii să specifice în legislatia lor practicile sau conditiile în materie de concesiune de licente care vor putea, în cazuri specifice, să constituie o folosintă abuzivă de drepturi de proprietate intelectuală având un efect prejudiciabil asupra concurentei pe piata respectivă. Asa cum este prevăzut mai sus, un Membru va putea adopta, în conformitate cu celelalte prevederi ale prezentului Acord, măsuri corespunzătoare pentru a preveni sau controla aceste practici, care pot cuprinde, de exemplu, clauze exclusive de retrocesiune, conditii care împiedică contestarea validitătii si un regim coercitiv de licente grupate, în lumina legilor si reglementărilor pertinente ale respectivului Membru.

3.         Dacă i se adresează o cerere, fiecare Membru va purta consultări cu oricare alt Membru care are motive să creadă că un titular de drept de proprietate intelectuală national al Membrului căruia i s-a adresat cererea de consultare, si domiciliat în acest Membru, se pretează la practici care violează legile si reglementările Membrului care a prezentat cererea referitoare la obiectul prezentei sectiuni, si care doreăte să asigure respectarea acestei legislatii, fără prejudiciu cu privire la oricare altă actiune pe care unul sau celălalt Membru ar putea să o angajeze conform legii si cu privire la întreaga libertate de a lua o decizie definitivă. Membrul căruia i s-a adresat cererea o va examina în mod aprofundat si cu întelegere si va acorda posibilităti adecvate de consultare Membrului care a prezentat-o; el va coopera prin furnizarea de informatii neconfidentiale existente la dispozitia publicului care prezintă un interes în cauză, precum si alte informatii de care dispune, sub rezerva legislatiei interne si a încheierii de acorduri reciproc satisfăcătoare cu privire la respectarea caracterului confidential al acestor informatii de către Membrul care a prezentat cererea.

4.         Dacă nationali ai unui Membru sau persoane domiciliate în acest Membru fac, în alt Membru, obiectul unor proceduri privind o pretinsă violare a legilor si reglementărilor acestui alt Membru cu privire la obiectul prezentei sectiuni, Membrului în cauză i se va acorda de către celălalt Membru, la cerere, posibilitatea să poarte consultări în aceleasi conditii ca cele prevăzute în paragraful 3.

                                                     PARTEA A III-A

                           MIJLOACE DE ASIGURARE A RESPECTARII

                    DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA

                                SECTIUNEA 1: OBLIGATII GENERALE

                                                         Articolul 41

1.         Membrii vor asigura ca legislatia lor să contină proceduri destinate a asigura protectia drepturilor de proprietate intelectuală de genul celor care sunt enuntate în prezenta parte, de o manieră care să permită o actiune eficientă contra oricărui act care ar aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală acoperite prin prezentul Acord, inclusiv măsuri corective rapide destinate să prevină orice atingere si măsuri corective care să constituie un mijloc de descurajare contra oricărei atingeri ulterioare. Aceste proceduri vor fi aplicate într-un mod care să evite crearea de obstacole în comertul legitim si să ofere protectie contra folosintei lor abuzive.

2.         Procedurile destinate să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să fie loiale si echitabile. Ele nu vor fi inutil de complexe sau costisitoare; ele nu vor contine termene nerezonabile si nici nu vor antrena întârzieri nejustificate.

3.         Deciziile de fond vor fi, de preferinăă, scrise si motivate. Ele vor fi puse cel putin la dispozitia părtilor în cauză fără întârziere inutilă. Deciziile de fond se vor baza exclusiv pe elemente de probă asupra cărora părtile au avut posibilitatea să fie ascultate.

4.         Părtile într-o cauză vor avea posibilitatea să ceară revizuirea deciziilor administrative finale de către o autoritate judiciară si, sub rezerva dispozitiilor atributive de competente prevăzute în legislatia unui Membru privind importanta unui caz, cel putin a aspectelor juridice ale deciziilor judiciare initiale asupra fondului. Totusi, nu va exista obligatia de a prevedea posibilitatea de a cere revizuirea achitărilor în cazuri penale.

5.         Se întelege că prezenta parte nu creează nici o obligatie de constituire, pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, a unui sistem judiciar distinct de cel care vizează asigurarea respectării legii, în general, si nici nu afectează capacitatea Membrilor de a asigura respectarea legislatiei lor în general. Nici o prevedere a prezentei părti nu creează obligatii în ceea ce priveste repartitia resurselor între mijloacele de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală si mijloacele de asigurare a respectării legii în general.

                   SECTIUNEA 2: PROCEDURI SI MASURI CORECTIVE

                                          CIVILE SI ADMINISTRATIVE

                                                         Articolul 42

                                          Proceduri loiale si echitabile

            Membrii vor acorda detinătorilor de drepturi acces la procedurile judiciare civile destinate să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală acoperite prin prezentul Acord. Pârâtii vor trebui să fie informati în timp oportun printr-un aviz scris suficient de precis indicând, între altele, fundamentările pretentiilor. Părtile vor fi autorizate să fie reprezentate de un consilier juridic independent, iar procedurile nu vor impune cerinte excesive în materie de prezentă obligatorie personală. Toate părtile într-o astfel de cauză vor fi abilitate corespunzător să-si justifice pretentiile si să prezinte orice elemente pertinente de probă. Procedura va contine un mijloc de identificare a informatiilor confidentiale, cu exceptia cazului în care aceasta este contrară prevederilor constitutionale existente.

                                                         Articolul 43

                                                  Elemente de probă

1.         In cazurile în care o parte va fi prezentat elemente de probă rezonabil de accesibile suficiente pentru a demonstra pretentiile sale si va fi precizat elementele de probă în sustinerea pretentiilor sale care se găsesc sub controlul părtii adverse, autoritătile judiciare vor fi abilitate să ordone ca aceste elemente de probă să fie produse de către partea adversă, sub rezerva existentei, în cazurile adecvate, a conditiilor care să garanteze protectia informatiilor confidentiale.

2.         In cazurile în care o parte la o procedură va refuza voluntar si fără motiv valabil accesul la informatii necesare sau nu va furniza astfel de informatii într-un termen rezonabil, sau va împiedica în mod notabil o procedură referitoare la o actiune angajată pentru asigurarea respectării unui drept, un Membru va putea abilita autoritătile judiciare să stabilească determinări preliminare si finale, pozitive sau negative, pe baza informatiilor care le vor fi fost prezentate, inclusiv a plângerii sau pretentiei prezentate de către partea lezată prin împiedicarea accesului la informatii, cu conditia de a acorda părtilor posibilitatea de a fi ascultate cu privire la pretentiile sau elementele lor de probă.

                                                         Articolul 44

                                                          Injonctiuni

1.         Autoritătile judiciare vor fi abilitate să ordone unei părti să înceteze să aducă atingere unui drept, între altele în scopul de a împiedica introducerea în circuitele comerciale care sunt în competenăa lor, a unor mărfuri importate care implică o atingere a unui drept de proprietate intelectuală, imediat după vămiurea acestor mărfuri. Membrii nu au obligatia de a le abilita să actioneze astfel în ceea ce priveste un obiect protejat achizitionat sau comandat de o persoană înainte de a ăti sau de a fi avut motive rezonabile să stie că comercializarea respectivului obiect ar antrena o atingere a unui drept de proprietate intelectuală.

2.         Independent de celelalte prevederi ale prezentei părti si cu conditia de a fi respectate prevederile Părtii a II-a care se referă în mod expres la utilizarea unui drept de către puterile publice, sau de către terti autorizati de puterile publice, fără autorizarea detinătorului acestui drept, Membrii vor putea limita măsurile corective posibile contra unei astfel de utilizări la vărsarea unei remuneratii în conformitate cu alineatul h) al Articolului 31. In celelalte cazuri, vor fi aplicabile măsurile corective prevăzute în prezenta parte sau, în cazurile în care aceste măsuri corective vor fi incompatibile cu legislatia unui Membru, vor putea fi obtinute declaratii în fata instantei si o compensatie adecvată.

                                                         Articolul 45

                                                     Daune interese

1.         Autoritătile judiciare vor fi abilitate să ordone contravenientului să verse detinătorului dreptului daune interese adecvate pentru repararea daunei pe care acesta a suferit-o prin faptul că i-a fost încălcat dreptul de proprietate intelectuală de către contravenientul care s-a pretat la o activitate care aduce o astfel de atingere stiind sau având motive rezonabile să stie acest lucru.

2.         Autoritătile judiciare vor fi de asemenea abilitate să ordone contravenientului să plătească detinătorului dreptului cheltuielile, care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzătoare. In cazurile adecvate, Membrii vor putea autoriza autoritătile judiciare să ordone recuperarea profiturilor si/sau plata de daune interese prestabilite chiar dacă contravenientul  s-a pretat la o activitate care aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală fără să stie sau să aibă motive rezonabile să stie acest lucru.

                                                         Articolul 46

                                                Alte măsuri corective

            Pentru a crea un mijloc de descurajare eficient contra atingerilor asupra drepturilor, autoritătile judiciare vor fi abilitate să ordone ca mărfurile pentru care ele vor fi constatat că aduc atingere unui drept să fie, fără nici un fel de desdăunare, scoase din circuitele comerciale într-un mod care să evite să cauzeze prejudiciu detinătorului dreptului sau, cu exceptia cazului în care acest lucru este contrar prevederilor constitutionale existente, să fie distruse. Ele vor fi de asemenea abilitate să ordone ca materiale si instrumente care au servit în principal la crearea sau la fabricarea mărfurilor în cauză să fie, fără nici un fel de desdăunare, scoase din circuitele comerciale într-un mod care să reduca la minimum riscurile unor noi atingeri. Cu ocazia examinării unor astfel de cereri, se va tine seama de faptul că trebuie să existe proportionalitate între gravitatea atingerii si măsurile corective ordonate, precum si de interesele tertilor. In ceea ce priveste mărfurile de marcă contrafăcute, simplul fapt de retragere a mărcii de fabrică sau de comert aplicată în mod ilicit nu va fi suficient, cu exceptia unor circumstante exceptionale, pentru a permite introducerea mărfurilor în circuitele comerciale.

                                                         Articolul 47

                                                Dreptul de informare

            Membrii vor putea dispune ca autoritătile judiciare vor fi abilitate să ordone contravenientului, cu conditia ca o astfel de măsură să nu fie disproportionată în raport cu gravitatea atingerii, să informeze detinătorul dreptului despre identitatea tertilor care participă la producerea si la distributia mărfurilor sau serviciilor în cauză, precum si asupra circuitelor lor de distributie.

                                                         Articolul 48

                                              Indemnizarea pârâtului

1.         Autoritătile judiciare vor fi abilitate să ordone unei părti la cererea căreia au fost luate măsuri si care a utilizat abuziv procedurile destinate să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală să acorde, unei părti căreia i s-a cerut în mod nejustificat să facă sau să nu facă ceva, o desdăunare adecvată pentru repararea daunei suferite printr-o astfel de utilizare abuzivă. Autoritătile judiciare vor fi de asemenea abilitate să ordone reclamantului să plătească cheltuielile pârâtului, care vor putea cuprinde onorariile de avocat adecvate.

2.         In ceea ce priveste administrarea oricărei legi referitoare la protectia sau respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, Membrii nu vor descărca nici autoritătile nici agentii publici de responsabilitatea lor care îi expune la măsuri corective adecvate decât în cazurile în care ei vor fi actionat sau vor fi avut intentia să actioneze cu buna credintă în cadrul administrării respectivei legi.

                                                         Articolul 49

                                             Proceduri administrative

            In măsura în care o măsură corectivă civilă poate fi dispusă ca urmare a unei proceduri administrative referitoare la fondul afacerii, aceste proceduri vor fi conforme unor principii echivalente în substanta cu cele care sunt enuntate în prezenta sectiune.

                                  SECTIUNEA 3: MASURI PROVIZORII

                                                         Articolul 50

1.         Autoritătile judiciare vor fi abilitate să ordone adoptarea de măsuri provizorii rapide si eficiente:

a)       pentru a împiedica ca un act care aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală să fie comis si, în special, pentru a împiedica introducerea în circuitele comerciale care cad în competenta lor de mărfuri, inclusiv de mărfuri importate imediat după vămiurea lor;

b)       pentru a păstra elementele de probă pertinente referitoare la aceasta pretinsă atingere.

2.         Autoritătile judiciare vor fi abilitate să adopte măsuri provizorii fără ca cealaltă parte să fie ascultată în cazurile în care acest lucru va fi necesar, în special atunci când orice întârziere este de natură să cauzeze un prejudiciu ireparabil detinătorului dreptului sau când există riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de probă.

3.         Autoritătile judiciare vor fi abilitate să pretindă reclamantului să furnizeze orice element de probă rezonabil accesibil pentru a dobândi cu suficientă certitudine convingerea că el este detinătorul dreptului si că s-a adus atingere dreptului său sau că această atingere este iminentă si să-i ordone să depună o cautiune sau o garantie echivalentă suficientă pentru a-l proteja pe pârât si a preveni abuzurile.

4.         In cazurile în care vor fi fost adoptate măsuri provizorii fără ca cealaltă parte să fi fost ascultată, părtile afectate vor fi avizate despre aceasta, fără întârziere cel târziu după executarea măsurilor. O revizuire, inclusiv dreptul de a fi ascultat, va avea loc la cererea pârâtului, într-un termen rezonabil după notificarea măsurilor, dacă acestea vor fi modificate, abrogate sau confirmate.

5.         Reclamantul va putea fi tinut de către autoritatea care va executa măsurile provizorii să furnizeze alte informatii necesare pentru identificarea mărfurilor respective.

6.         Fără prejudiciu cu privire la prevederile paragrafului 4, măsurile provizorii luate în baza paragrafelor 1 si 2 vor fi abrogate sau vor înceta să-si producă efectele într-un alt mod, la cererea pârâtului, dacă o procedură legată de o decizie pe fond nu este luată într-un termen rezonabil care va fi stabilit de autoritatea judiciară care a dispus măsurile în cazul în care legislatia unui Membru permite aceasta sau, în absenăa unei astfel de determinări, într-un termen care nu va trebui să depăsească 20 zile lucrătoare sau 31 zile calendaristice dacă acest termen este mai lung.

7.         In cazurile în care măsurile provizorii vor fi abrogate sau vor înceta să fie aplicabile datorită oricărei actiuni sau omisiuni a reclamantului, sau în cazurile în care se va constata ulterior că nu a avut loc atingerea sau amenintarea cu atingere a unui drept de proprietate intelectuală, autoritătile judiciare vor fi abilitate să ordone reclamantului, la cererea pârâtului, să acorde acestuia din urmă o desdăunare corespunzătoare pentru repararea oricărei daune cauzate prin aceste măsuri.

8.         In măsura în care o măsură provizorie poate fi ordonată ca urmare a unor proceduri administrative, aceste proceduri vor fi conforme unor principii echivalente în substantă cu cele enuntate în prezenta sectiune.

SECTIUNEA 4: PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA

                                         MASURILE LA FRONTIERA

                                                         Articolul 51

                                     Suspendarea punerii în circulatie

                                           de către autoritătile vamale

            Membrii vor adopta, conform prevederilor enuntate mai jos, proceduri care să permită detinătorului unui drept care are motive valabile să bănuiască că ar urma să fie efectuat un import de mărfuri de marcă contrafăcute sau de mărfuri pirat care aduc atingere dreptului de autor, să prezinte autoritătilor administrative sau judiciare competente o cerere scrisă pentru suspendarea punerii în liberă circulatie a acestor mărfuri de către autoritătile vamale. Membrii vor putea permite ca o astfel de cerere să fie facută în ceea ce priveste mărfuri care implică alte atingeri unor drepturi de proprieate intelectuală, cu conditia ca prevederile enuntate în prezenta sectiune să fie respectate. Membrii vor putea de asemenea să prevadă proceduri corespunzătoare pentru suspendarea de către autoritătile vamale a punerii în circulatie a mărfurilor care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală, destinate să fie exportate din teritoriul lor.

                                                         Articolul 52

                                                             Cerere

            Orice detinător de drept care declansează procedurile vizate la Articolul 51 va fi tinut să furnizeze elemente de probă adecvate pentru a convinge autoritătile competente că în baza legilor tării de import se prezumă existenta unei atingeri asupra dreptului său de proprietate intelectuală, precum si o descriere suficient de detaliată a mărfurilor pentru ca autoritătile vamale să le poată recunoaste cu usurintă. Autoritătile competente vor aduce la cunostinta reclamantului, într-un termen rezonabil, dacă ele au luat sau nu în considerare cererea sa si îl vor informa, în cazurile în care ele sunt acelea care o decid, asupra duratei perioadei pentru care autoritătile vamale vor lua măsuri.

                                                         Articolul 53

                                    Cautiune sau garantie echivalentă

1.         Autoritătile competente vor fi abilitate să pretindă reclamantului să constituie o cautiune sau o garantie echivalentă suficientă pentru a proteja pe pârât si autoritătile competente si să prevină abuzurile. Această cautiune sau garantie echivalentă nu va descuraja în mod nejustificat recurgerea la aceste proceduri.

2.         In cazurile în care, ca urmare a unei cereri prezentate în baza prezentei sectiuni, autoritătile vamale au supendat punerea în libera circulatie a mărfurilor comportând desene sau modele industriale, brevete, scheme de configuratie sau informatii nedivulgate, pe baza unei decizii care nu emană de la o autoritate judiciară sau de la o altă autoritate independentă, si în care termenul prevăzut la Articolul 55 a ajuns la scadentă fără ca autoritatea abilitată în acest scop să fi decis o măsură provizorie, si sub rezerva că toate celelalte conditii cerute pentru import să fi fost îndeplinite, proprietarul, importatorul sau destinatarul acestor mărfuri va avea posibilitatea să le pună în libera circulatie în baza depunerii unei cautiuni a cărei valoare va fi suficientă pentru a proteja pe detinătorul dreptului de orice atingere a dreptului său. Vărsămantul acestei cautiuni nu va prejudicia în nici un fel alte măsuri corective pe care le poate obtine detinătorul dreptului, fiind înteles ca această cautiune va fi restituită dacă acesta nu valorifică dreptul de a actiona în justitie într-un termen rezonabil.

                                                         Articolul 54

                                                 Aviz de suspendare

            Importatorul si reclamantul vor fi avizati fără întârziere de suspendarea punerii în libera circulatie a mărfurilor decisă conform Articolului 51.

                                                         Articolul 55

                                                  Durata suspendării

            Dacă, într-un termen care nu depăseste 10 zile lucrătoare după ce reclamantul a fost avizat de suspendare, autoritătile vamale nu au fost informate că o procedură care să conducă la o decizie de fond a fost deschisă de către o parte alta decât pârâtul sau că autoritatea corespunzător abilitată în acest scop a luat măsuri provizorii de prelungire a suspendării punerii în libera circulatie a mărfurilor, acestea vor fi puse în libera circulatie, sub rezerva că toate celelalte conditii fixate pentru import sau export să fi fost îndeplinite; în cazurile adecvate, acest termen va putea fi prelungit cu 10 zile lucrătoare. Dacă o procedură care să conducă la o decizie de fond a fost angajată, o revizuire, inclusiv dreptul de a fi ascultat, va avea loc la cererea pârâtului în vederea luării într-un termen rezonabil a deciziei dacă aceste măsuri vor fi modificate, abrogate sau confirmate. Indiferent de cele de mai sus, în cazul în care suspendarea punerii în libera circulatie a mărfurilor este executată sau mentinută potrivit unei măsuri judiciare provizorii, se vor aplica prevederile paragrafului 6 al Articolului 50.

                                                         Articolul 56

                 Indemnizarea importatorului si a proprietarului mărfurilor

            Autoritătile corespunzătoare vor fi abilitate să ordone reclamantului să verse importatorului, destinatarului si proprietarului mărfurilor o desdăunare adecvată pentru repararea oricărei daune care le-ar fi fost cauzată prin retinerea nejustificată a mărfurilor sau retinerea mărfurilor puse în libera circulatie conform Articolului 55.

                                                         Articolul 57

                                   Dreptul de inspectie si de informare

            Fără prejudiciu cu privire la protectia informatiilor confidentiale, Membrii vor abilita autoritătile competente să acorde detinătorului dreptului o posibilitate suficientă pentru inspectarea oricăror mărfuri retinute de către autoritătile vamale în scopul stabilirii fundamentului pretentiilor sale. Autoritătile competente vor fi de asemenea abilitate să acorde importatorului o posibilitate echivalentă de a inspecta astfel de mărfuri. In cazurile în care va fi fost stabilită o determinare pozitivă de fond, Membrii vor putea abilita autoritătile competente să informeze detinătorul dreptului asupra numelor si adreselor expeditorului, importatorului si destinatarului, precum si cu privire la cantitatea mărfurilor respective.

                                                         Articolul 58

                                                   Actiune din oficiu

            In cazurile în care Membrii vor pretinde autoritătilor competente ca ele să actioneze din proprie initiativă si să suspende punerea în libera circulatie a mărfurilor pentru care ele au prezumtii de probă că acestea aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală:

a)       autoritătile competente vor putea în orice moment să ceară detinătorului dreptului orice informatie care le-ar putea ajuta în exercitarea acestor puteri;

b)       importatorul si detinătorul dreptului vor fi avizati cu privire la suspendare în cel mai scurt timp. In cazurile în care importatorul va fi făcut recurs la supendare la autoritătile competente, aceasta va fi supusă, mutatis mutandis, conditiilor enuntate la Articolul 55;

c)       Membrii nu vor descărca nici autoritătile si nici agentii publici de responsabilitatea lor cu privire la măsuri corective adecvate decât în cazurile în care ei vor fi actionat sau vor fi avut intentia să actioneze cu bună credintă.

                                                         Articolul 59

                                                    Măsuri corective

            Fără prejudiciu cu privire la celelalte drepturi de a angaja o actiune pe care le are detinătorul dreptului si sub reverva dreptului pârâtului de a cere revizuirea de către o autoritate judiciară, autoritătile competente vor fi abilitate să ordone distrugerea sau scoaterea din circuit a mărfurilor care aduc atingere unui drept, conform principiilor enuntate la Articolul 46. In ceea ce priveste mărfurile de marcă contrafăcute, autoritătile nu vor permite reexportul mărfurilor în starea respectivă, nici nu le vor supune unui alt regim vamal, decât în circumstante exceptionale.

                                                         Articolul 60

                                                Importuri de minimis

            Membrii vor putea excepta de la aplicarea prevederilor precedente mărfurile fără caracter comercial continute în cantităti mici în bagajele personale ale călătorilor sau expediate în colete mici.

                                 SECTIUNEA 5: PROCEDURI PENALE

                                                         Articolul 61

            Membrii vor prevedea proceduri penale si sanctiuni aplicabile cel putin pentru actele deliberate de contrafacere a mărcilor de fabrică sau de comert sau de piraterie care aduc atingere unui drept de autor, comise la scara comercială. Sanctiunile vor include închisoare si/sau amenzi suficiente pentru a fi descurajatoare si vor fi la un nivel comparativ cu cele aplicate unor delicte grave similare. In cazurile adecvate, sanctiunile posibile vor include si sechestrarea, confiscarea si distrugerea mărfurilor în cauză, precum si a tuturor materialelor si instrumentelor care au servit direct la comiterea delictului. Membrii vor putea prevedea proceduri penale si sanctiuni aplicabile celorlalte acte care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală, în special atunci când acestea sunt comise în mod deliberat si la scară comercială.

                                                     PARTEA A IV-A

                                   ACHIZITIONAREA SI MENTINEREA

                  DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI

            PROCEDURI INTER PARTES REFERITOARE LA ACESTEA

                                                         Articolul 62

1.         Membrii vor putea pretinde, drept conditie pentru achizitionarea sau mentinerea drepturilor de proprietate intelectuală prevăzute în sectiunile 2 la 6 ale Părtii a II-a, să fie respectate proceduri si formalităti rezonabile. Aceste proceduri si formalităti vor fi compatibile cu prevederile prezentului Acord.

2.         In cazurile în care achizitionarea unui drept de proprietate intelectuală este conditionată de acordarea sau înregistrarea acestui drept, Membrii vor face în asa fel încât procedurile de acordare sau de înregistrare să permită acordarea sau înregistrarea dreptului într-un termen rezonabil de o manieră care să evite restrângerea nejustificată a perioadei de protectie, sub rezerva respectării conditiillor fundamentale pentru achizitionarea dreptului.

3.         Articolul 4 din Conventia de la Paris (1967) se va aplica, mutatis mutandis, mărcilor de serviciu.

4.         Procedurile referitoare la achizitionarea sau mentinerea drepturilor de proprietate intelectuală si în cazurile în care legislatia unui Membru prevede astfel de proceduri, procedurile de revocare administrativă, precum si procedurile inter partes cum ar fi opozitia, revocarea si anularea,  vor fi guvernate de principiile generale enuntate la paragrafele 2 si 3 ale Articolului 41.

5.         Deciziile administrative finale în cadrul oricărei proceduri mentionate la paragraful 4 vor putea face obiectul unei revizuiri de către o autoritate judiciară sau cvasijudiciară. Totusi, nu va exista nici o obligatie de a se prevedea o posibilitate de revizuire a deciziilor în caz de opozitie fără succes sau revocare administrativă, cu conditia ca motivele acestor proceduri să poată face obiectul unor proceduri de invalidare.

                                                     PARTEA A V-A

                                                    PREVENIREA SI

                                 REGLEMENTAREA DIFERENDELOR

                                                         Articolul 63

                                                      Transparenăa

1.         Legile si reglementările, precum si deciziile judiciare si administrative finale de aplicabilitate general, cu caracter executoriu într-un Membru, care vizează aspecte ce fac obiectul prezentului Acord (existenta, aria de aplicabilitate, achizitionarea de drepturi de proprietate intelectuală si mijloacele de a le asigura respectarea precum si prevenirea unei folosinte abuzive a acestor drepturi) vor fi publicate sau, în cazurile în care publicarea lor nu ar fi realizabilă, puse la dispozitia publicului, într-o limbă natională astfel încât să se permită guvernelor si detinătorilor drepturilor să ia cunostintă despre acestea. Acordurile referitoare la aspecte care fac obiectul prezentului Acord care sunt în vigoare între guvernul sau un organism guvernamental al unui Membru si guvernul sau un organism guvernamental al unui alt Membru vor fi de asemenea publicate.

2.         Membrii vor notifica legile si reglementările mentionate la paragraful 1 la Consiliul TRIPs pentru a-l ajuta în examinarea functionării prezentului Acord. Consiliul va încerca să reducă la minimum sarcina pe care executarea acestei obligatii o va reprezenta pentru Membri si va putea decide să elimine obligatia de a i se notifica direct aceste legi si reglementări dacă consultările cu WIPO privind stabilirea unui registru comun de legi si reglementări dau rezultate. Pe de altă parte, Consiliul va studia în acest sens orice măsură care ar putea fi necesară în ceea ce priveste notificările ce urmează a fi prezentate conform obligatiilor impuse de prezentul Acord care decurg din prevederile articolului 6tert din Conventia de la Paris (1967).

3.         Fiecare Membru va trebui să fie gata să furnizeze unui alt Membru care îi solicită aceasta în scris informatii de genul celor mentionate la paragraful 1. Un Membru care are motive să creadă că o decizie judiciară sau administrativă sau un acord bilateral specific în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală afectează drepturile care îi revin din prezentul Acord va putea să ceară în scris să aibă acces la acea decizie judiciară sau administrativă sau la acel acord bilateral specific sau să fie informat despre acestea într-o modalitate suficient de detaliată.

4.         Nici o prevedere din paragrafele 1 la 3 nu va obliga Membrii să dezvăluie informatii confidentiale a căror divulgare ar împiedica aplicarea legilor, sau ar fi, într-un alt mod, contrare interesului public sau ar aduce prejudiciu intereselor comerciale legitime ale întreprinderilor publice sau private.

                                                         Articolul 64

                                          Reglementarea diferendelor

1.         Prevederile Articolelor XXII si XXIII ale GATT 1994, astfel cum acestea sunt precizate si puse în aplicare prin Intelegerea privind reglementarea diferendelor, se vor aplica consultărilor si reglementării diferendelor în cadrul prezentului Acord, cu exceptia prevederilor contrare ale acestuia din urmă.

2.         Alineatele 1 b) si 1 c) ale Articolului XXIII al GATT 1994 nu se vor aplica reglementării diferendelor în cadrul prezentului Acord pentru o perioadă de cinci ani calculată de la data intrării în vigoare a Acordului OMC.

3.         In cursul perioadei mentionate la paragraful 2, Consiliul TRIPs va examina întinderea si modalitătile pentru plângerile de tipul celor care sunt prevăzute la alineatele 1 b) si 1 c) ale Articolului XXIII al GATT 1994 formulate în baza prezentului Acord si va prezenta recomandările sale Conferintei ministeriale pentru adoptare. Orice decizie a Conferintei ministeriale de aprobare a respectivelor recomandări sau de prelungire a perioadei mentionate la paragraful 2 nu va fi luată decât prin consens, iar recomandările aprobate vor avea efect pentru toti Membrii fără altă procedură formală de acceptare.

                                                     PARTEA A VI-A

                                           PREVEDERI TRANZITORII

                                                         Articolul 65

                                                  Prevederi tranzitorii

1.         Sub rezerva prevederilor paragrafelor 2, 3 si 4, nici un Membru nu va avea obligatia de a aplica prevederile prezentului Acord înainte de expirarea unei perioade generale de un an de la data intrării în vigoare a Acordului OMC.

2.         O tară în curs de dezvoltare Membră are dreptul să amâne pentru o nouă perioadă de patru ani data aplicării, astfel cum ea este definită la paragraful 1, a prevederilor prezentului Acord, cu exceptia celor din Articolele 3, 4 si 5.

3.         Orice alt Membru al cărui regim de economie planificată este în curs de transformare într-o economie de piată bazată pe libera initiativă si care întreprinde o reformă structurală a sistemului sau de proprietate intelectuală si se confruntă cu probleme speciale în elaborarea si punerea în aplicare a legilor si reglementărilor în materie de proprietate intelectuală, va putea de asemenea să beneficieze de un termen cum se prevede la paragraful 2.

4.         In măsura în care o tară în curs de dezvoltare Membră are, în baza prezentului Acord, obligatia de a extinde protectia prin brevete de produse la domenii ale tehnologiei care nu pot face obiectul unei astfel de protectii pe teritoriul sau la data aplicării generale a prezentului Acord pentru acel Membru, astfel cum este definită la paragraful 2, respectivul Membru va putea prelungi pentru o perioadă suplimentară de cinci ani aplicarea prevederilor în materie de brevete de produse din sectiunea 5 a Părtii a II-a referitoare la respectivele domenii ale tehnologiei.

5.         Un Membru care se prevalează de prevederile paragrafelor 1, 2, 3 si 4 pentru a beneficia de o perioadă de tranzitie va face în asa fel încât ca modificările aduse legilor, reglementărilor si practicilor sale în cursul acestei perioade să nu aibă ca efect să le facă mai putin compatibile  cu prevederile prezentului Acord.

                                                         Articolul 66

                                   Tări cel mai putin avansate Membre

1.         Având în vedere nevoile si imperativele speciale ale tărilor cel mai putin avansate Membre, constrângerile lor economice, financiare si administrative si faptul că ele au nevoie de flexibilitate pentru a se dota cu o bază tehnologică viabilă, acesti Membrii nu vor fi tinuti să aplice prevederile prezentului Acord, cu exceptia celor din Articolele 3, 4 si 5, pentru o perioadă de 10 ani calculată de la data aplicării astfel cum ea este definită la paragraful 1 al Articolului 65. La cererea motivată a unei tări cel mai putin avansate Membre, Consiliul TRIPs va acorda prelungiri ale acestui termen.

2.         Tările dezvoltate Membre vor oferi stimulente întreprinderilor si institutiilor din teritoriul lor pentru a promova si încuraja transferul de tehnologie către tările cel mai putin avansate Membre pentru a le permite acestora să se doteze cu o bază tehnologică solidă si viabilă.

                                                         Articolul 67

                                                  Cooperare tehnică

            Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului Acord, tările dezvoltate Membre vor oferi la cerere si conform modalitătilor si conditiilor convenite reciproc, o cooperare tehnică si financiară tărilor în curs de dezvoltare Membre si tărilor cel mai putin avansate Membre. Această cooperare va cuprinde asistenta în materie de elaborare a legilor si reglementărilor referitoare la protectia si respectarea drepturilor de proprietate intelectuală precum si la prevenirea abuzurilor, precum si sprijin în ceea ce priveste constituirea sau întărirea birourilor sau agentiilor nationale însărcinate cu aceste aspecte, inclusiv formarea de personal.

                                                    PARTEA A VII-A

                                       PREVEDERI INSTITUTIONALE;

                                                PREVEDERI FINALE

                                                         Articolul 68

Consiliul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comert

            Consiliul TRIPs va urmări functionarea prezentului Acord si, în special, va controla dacă Membrii se achită de obligatiile care le rezultă din acesta si va acorda Membrilor posibilitatea de a proceda la consultări asupra problemelor legate de aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comert. El va exercita orice altă atributie pe care Membrii i-o vor fi încredintat si, în special, va furniza orice ajutor solicitat de către acestia din urmă în contextul procedurilor de reglementare a diferendelor. In exercitarea functiilor sale, Consiliul TRIPs va putea consulta orice sursă pe care o va considera adecvată si cere acesteia informatii. In consultare cu WIPO, Consiliul va căuta să stabilească, în anul care va urma primei sale reuniuni, dispozitii corespunzătoare în vederea unei cooperări cu organele acestei organizatii.

                                                         Articolul 69

                                             Cooperare internatională

            Membrii convin să coopereze în vederea eliminării comertului international cu mărfuri care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. In acest scop, ei vor stabili puncte de contact în cadrul administratiei lor si vor notifica despre aceasta si vor fi gata să facă schimb de informatii asupra comertului cu astfel de mărfuri. Ei vor încuraja, în special, schimbul de informatii si cooperarea între autoritătile vamale în materie de comert cu mărfuri de marcă contrafacute si mărfuri pirat care aduc atingere dreptului de autor.

                                                         Articolul 70

                                         Protectia obiectelor existente

1.         Prezentul Acord nu creează obligatii în privinta actelor îndeplinite înainte de data aplicării sale pentru Membrul în cauză.

2.         Cu exceptia unor prevederi contrare ale prezentului Acord, acesta creează obligatii în ceea ce priveste toate obiectele existente la data aplicării sale pentru Membrul respectiv si care sunt protejate în acel Membru la acea dată, sau care îndeplinesc sau vor îndeplini ulterior criteriile de protectie definite în prezentul Acord. In ceea ce priveste prezentul paragraf si paragrafele 3 si 4, obligatiile în materie de drept de autor  referitoare la operele existente vor fi stabilite numai în conformitate cu articolul 18 al Conventiei de la Berna (1971), iar obligatiile privitoare la drepturile producătorilor de fonograme si ale artistilor interpreti sau executanti asupra fonogramelor existente vor fi stabilite numai în conformitate cu articolul 18 al Conventiei de la Berna (1971) astfel cum ele sunt aplicabile în baza paragrafului 6 al Articolului 14 al prezentului Acord.

3.         Nu va fi obligatoriu să se restabilească protectia pentru obiecte care, la data aplicării prezentului Acord pentru Membrul respectiv, au devenit de domeniu public.

4.         In ceea ce priveste orice act referitor la obiecte specifice care încorporează obiecte protejate care aduc atingere unui drept în baza legislatiei conforme cu prezentul Acord, si care au fost începute, sau pentru care a fost efectuată o investitie importantă, înainte de data acceptării Acordului OMC de către acel Membru, orice Membru va putea să prevadă limitarea măsurilor corective pe care le poate obtine detinătorul dreptului în ceea ce priveste continuarea acestor acte după data de aplicare a prezentului Acord pentru acel Membru. In astfel de cazuri, Membrul va trebui totusi să prevadă cel putin plata unei remuneratii echitabile.

5.         Un Membru nu va avea obligatia să aplice prevederile Articolului 11 si ale paragrafului 4 al Articolului 14 originalelor si copiilor cumpărate înainte de data aplicării prezentului Acord pentru acel Membru.

6.         Membrii nu vor fi tinuti să aplice Articolul 31 si nici prevederea enuntată la paragraful 1 al Articolului 27 potrivit căreia drepturi de brevet vor fi conferite, fără discriminare în ceea ce priveste domeniul tehnologic, utilizarii fără autorizarea detinătorului dreptului, în cazurile în care autorizatia pentru aceasta utilizare a fost acordată de către puterile publice înainte de data la care prezentul Acord a fost cunoscut.

7.         In cazul drepturilor de proprietate intelectuală pentru care înregistrarea este o conditie a protectiei, va putea fi permisă modificarea cererii de protectie în suspensie la data aplicării prezentului Acord pentru Membrul respectiv în vederea solicitarii unei protectii mai mari în baza prevederilor prezentului Acord. Aceste modificări nu vor introduce elemente noi.

8.         In cazurile în care un Membru nu acordă, la data intrării în vigoare a Acordului OMC, pentru produsele farmaceutice si produsele chimice pentru agricultură, posibiliatea beneficierii de protectia conferită de un brevet corespunzator obligatiilor sale în baza Articolului 27, acest Membru :

a)       independent de prevederile Părtii a VI-a, va oferi, începând de la data intrării în vigoare a Acordului OMC, un mijloc de depunere a cererilor de brevet pentru astfel de inventii;

b)       va aplica acestor cereri, începând cu data aplicării prezentului Acord, criteriile de brevetabilitate enuntate în prezentul Acord ca si cum ele s-ar fi aplicat la data depozitării cererii în acel Membru sau, în cazurile în care poate fi obtinută o prioritate si aceasta este solicitată, la data prioritătii cererii; si

c)       va acorda protectia conferită de un brevet conform prevederilor prezentului Acord începând de la data eliberării brevetului si pentru restul duratei de valabilitate a brevetului fixată de la data depozitării cererii în conformitate cu Articolul 33 din prezentul Acord, pentru acelea dintre cererile care răspund criteriilor de protectie mentionate la alineatul b).

9.         In cazurile în care un produs face obiectul unei cereri de brevet într-un Membru conform paragrafului 8 a), vor fi acordate drepturi exclusive de comercializare, indiferent de prevederile Părtii a VI-a, pentru o perioadă de cinci ani de la data obtinerii aprobării de comercializare în acel Membru sau până când un brevet de produs va fi acordat sau refuzat în acel Membru, fiind aplicată perioada cea mai scurtă, cu conditia ca, drept urmare a intrării în vigoare a Acordului OMC, o cerere de brevet să fi fost depusă si un brevet să fi fost eliberat pentru acest produs într-un alt Membru si ca o aprobare de comercializare să fi fost obtinută în acest alt Membru.

                                                         Articolul 71

                                         Examinare si amendamente

1.         La expirarea perioadei de tranzitie mentionate la paragraful 2 al Articolului 65, Consiliul TRIPs va examina punerea în aplicare a prezentului Acord. El va proceda la o nouă examinare, având în vedere experienta dobândită în cursul punerii în aplicare a Acordului, la doi ani după această dată si în continuare la intervale identice. Consiliul va putea de asemenea să procedeze la examinări în functie de orice fapt nou pertinent care ar putea justifica o modificare a prezentului Acord sau un amendament la acesta.

2.         Amendamentele care vor avea drept unic scop adaptarea la niveluri mai ridicate a protectiei drepturilor de proprietate intelectuală stabilite si aplicabile conform altor acorduri multilaterale si care vor fi fost acceptate în cadrul acestor acorduri de către toti Membrii OMC vor putea fi supuse Conferintei ministeriale pentru ca aceasta să ia măsurile prevăzute la paragraful 6 al Articolului X al Acordului OMC pe baza unei propuneri a Consiliului TRIPs elaborată prin consens.

                                                         Articolul 72

                                                           Rezerve

            Nu vor putea fi formulate rezerve în ceea ce priveste prevederile prezentului Acord fără consimtământul celorlalti Membri.

                                                         Articolul 73

                                           Exceptii privind securitatea

            Nici o prevedere din prezentul Acord nu va fi interpretată:

a)       ca impunând unui Membru obligatia de a furniza informatii a căror divulgare ar fi, după părerea sa, contrară intereselor esentiale privind securitatea sa:

b)       sau ca împiedicând un Membru să ia toate măsurile pe care le va considera necesare pentru protectia intereselor esentiale privind securitatea sa:

i)                     referitoare la materiile fisionabile sau la materiile care servesc la fabricarea acestora;

ii)                   referitoare la traficul de arme, munitii si material de război si la orice comert cu alte articole si materiale destinate direct sau indirect să asigure aprovizionarea fortelor armate;

iii)                  aplicate în timp de război sau în caz de gravă tensiune internatională;

c)       sau ca împiedicând un Membru să ia măsuri în aplicarea angajamentelor sale în baza Cartei Natiunilor Unite, în vederea mentinerii păcii si securitătii internationale.                      

 

[1] Când se face referire la "nationali" în prezentul Acord, acest temen se întelege ca acoperind, în ceea ce priveste un teritoriu vamal distinct Membru al OMC, persoanele, fizice sau juridice, care sunt domiciliate sau au un sediu industrial sau comercial real si efectiv pe teritoriul vamal respectiv.

[2] In prezentul Acord, "Conventia de la Paris" desemnează Conventia de la Paris pentru protectia proprietătii industriale; "Conventia de la Paris (1967)" desemnează Actul de la Stockholm al respectivei Conventii, datat 14 iulie 1967. "Conventia de la Berna" desemnează Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice; "Conventia de la Berna (1971)" desemnează Actul de la Paris al respectivei Conventii, datat 24 iulie 1971. "Conventia de la Roma" desemnează Conventia internatională privind protectia artistilor interpreti sau executanti, producătorilor de fonograme si organismelor de radiodifuziune, adoptată la Roma la 26 octombrie 1961. "Tratatul asupra proprietătii intelectuale în materie de circuite integrate" (Tratatul IPIC) desemneaza Tratatul asupra proprietătii intelectuale în materie de circuite integrate, adoptat la Washington la 26 mai 1989. Acordul OMC desemnează Acordul privind constituirea OMC.

[3] In sensul Articolelor 3 si 4, "protectia" va îngloba aspectele referitoare la existenta, achizitionarea, aria de aplicare, mentinerea drepturilor de proprietate intelectuală si mijloacele de asigurare a respectării acestora, precum si problemele referitoare la exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală pe care prezentul Acord le tratează în mod expres.

[4] Independent de prima frază a Articolului 42, Membrii vor putea, în ceea ce priveste aceste obligatii, să prevadă măsuri administrative pentru a le asigura respectarea.

[5] In sensul prezentului Articol, expresiile "activitate inventivă" si "susceptibilă de aplicare industrială" vor putea fi considerate de către un Membru ca sinonime cu termenii "neevidentă" si, respectiv, "utilă".

[6] Acest drept, ca orice alt drept conferit în baza prezentului Acord în ceea ce priveste utilizarea, vânzarea, importul sau alte forme de distributie a mărfurilor, este subordonat dispozitiilor Articolului 6.

[7] Prin "alte utilizări" se înteleg utilizările altele decât cele care sunt autorizate în baza Articolului 30.

[8] Se întelege că Membrii care nu au un sistem de acordare initială vor putea decide că durata de protectie să fie calculată de la data depozitării în cadrul sistemului de acordare initială.

[9] Expresia "detinătorul dreptului" utilizată în această sectiune va fi interpretată ca având acelasi sens cu termenul "titular" utilizat în Tratatul IPIC.

[10] In sensul acestei dispozitii, expresia "de o manieră contrară uzanăelor comerciale cinstite" se va întelege ca fiind cel putin practicile de genul încetării contractului, abuzului de încredere si încitării la delict, si cuprinde achizitionarea de informatii nedivulgate de către terti care cunosteau că respectiva achizitie implică astfel de practici sau care au dat dovadă de o gravă neglijenăă ignorând-o.

[11] Pentru scopurile prezentei părti, prin expresia "detinător al dreptului" se înteleg federatiile si asociatiile abilitate să revendice un astfel de drept.

[12] In cazurile în care un Membru va fi eliminat cea mai mare parte a măsurilor sale de control legate de miscarea marfurilor dincolo de frontiera sa cu un alt Membru, membru al aceleiasi uniuni vamale, acesta nu va fi tinut să aplice dispozitiile prezentei sectiuni la frontiera respectivă.

[13] Se întelege că nu va fi obligatoriu să se aplice aceste proceduri importurilor de mărfuri puse în circulatie pe piata unei alte tări de către detinătorul dreptului sau cu consimtământul sau si nici la mărfurile în tranzit.

[14] In sensul prezentului Acord:

a)       expresia "marfuri de marcă contrafacute" desemnează toate mărfurile, inclusiv ambalajul lor, care poartă fără autorizare o marcă de fabrică sau de comert care este identică cu marca de fabrică sau de comert înregistrată valabil pentru mărfurile respective, sau care nu poate fi distinsă în aspectele sale esentiale de această marcă de fabrică sau de comert, si care prin aceasta aduce atingere drepturilor titularului mărcii respective în baza legislatiei tării de import;

b)       expresia "marfuri pirat care aduc atingere dreptului de autor" desemnează toate copiile făcute fără consimtământul detinătorului dreptului sau al unei persoane valabil autorizate de către acesta în tara de productie si care sunt făcute direct sau indirect pe baza unui Articol, în cazurile în care realizarea acestor copii ar fi constituit o atingere dreptului de autor sau unui drept conex în baza legislatiei tării de import.