O R D I N  nr. 1609/27.03.2007

  

                       Având în vedere Regulamentul Comisiei Europene nr.1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană la ajutorul „de minimis”;

 

                        In temeiul Hotărârii Guvernului nr.738/3.07.2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Parlamentului României nr. 45/12.12.2006 pentru acordarea încrederii Guvernului şi al Decretului Prezidenţial nr. 1400/12.12.2006 pentru numirea  Guvernului României ;

 

                        Ministrul economiei şi comerţului emite următorul

           

  

O R D I N

 

  

Art.1 -  Se aprobă instituirea schemelor de ajutor “de minimis” pentru acţiunile de promovare a exportului privind participarea la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe.     

 

Art.2 - Măsurile de sprijin care constituie ajutoare de minimis, formele concrete sub care vor fi acordate ajutoarele şi criteriile de eligibilitate avute în vedere la acordarea acestora, sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul Ordin.

 

Art.3 – Formularul de declaraţie pe propria răspundere a agentului economic beneficiar al ajutorului „de minimis” referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul „de minimis”este prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul Ordin.

 

Art.4 - Direcţia Generală Afaceri Europene, Direcţia Generală Relaţii Externe, Direcţia Generală Promovare Export şi Centrul Român pentru Promovarea Comerţului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului Ordin.

 

Art. 5- Prezentul Ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

  

 

                               MINISTRU

  

Varujan VOSGANIAN