REPUBLICARE

 

 

 

Ordonanţă de urgenţă nr. 120/2002 din 25.09.2002

privind  aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 

 

In conformitate cu prevederile Art.II.din Ordonanta Guvernului nr.74/19.08.2004 (MO nr.774/24.08.2004) pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobata prin Legea nr. 419/25.10.2004, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,  I, nr.727 din 4 octombrie 2002, aprobata prin Legea nr.663/2002, cu modificarile si completarile  prevazute in Legea nr. 511/28.11.2003 (MO nr.876/10.12.2003) se  republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Art. 1. – (1)Se aprobă Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 (2) Categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat in cadrul programelor prevazute in anexa se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatilor competente prevazute la art. 2 alin. (1).  

Art.2.- (1).  Sumele de la bugetul de stat pentru sustinerea si promovarea exportului se vor aproba distinct in bugetele anuale ale Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Finantelor Publice  si Cancelariei Primului Ministru pentru Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie .

(2) Sumele aprobate cu această destinaţie īn bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite īn vederea utilizării lor la alte capitole de cheltuieli

Art. 3. - (1) Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se vor aproba, după caz, prin hotărāri ale Guvernului, la propunerea autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Propunerile de utilizare a sumelor prevăzute la art. 2 se vor stabili īn sistem bipartit de către ordonatorii principali de credite şi patronatele de ramură, cu aprobarea Consiliului de Export.

Art. 4. Armonizarea activitatilor de elaborare si aplicare unitara a strategiei si politicilor de stimulare si promovare a exportului cu strategiile si politicile sectoriale, precum si monitorizarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat se realizeaza de catre Consiliul de Export, structura organizatorica la nivel national, cu caracter public-privat, avand in componenta reprezentanti ai institutiilor guvernamentale, structurilor patronale si profesionale cu atributii si activitate in domeniul exportului, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului.

 

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 

I.      Instrumente īn administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a Romāniei EXIMBANK-S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a Romāniei EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, īn funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.

 

II.       Instrumente īn administrarea ministerelor de resort :

1. Programul de promovare a exportului, administrat de catre Ministerul Economiei si Comertului, prin  care se vor suporta, partial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind: 

a)    a)     participarea la targuri si expozitii internationale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice, precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale , inchirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfasurare a actiunilor promotionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare actiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romanesti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor nationale, standurilor specializate  pe produse  si mini-expozitiilor, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea targurilor si expozitiilor internationale, cu aprobarea ordonatorului de credite;

b)    b)    organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exporturilor in strainatate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport si cazare pentru un participant de la  fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice , precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul in interiorul tarilor de destinatie pentru persoanele care participa la actiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, a cheltuielilor pentru inchirierea spatiilor aferente intalnirilor de afaceri si a dotarilor necesare desfasurarii acestora  cum sunt :TV, video, retroproiector, computer si alte aemenea, a cheltuielilor de reprezentare si protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea si transportul materialelor de promovare si de prezentare ,cum sunt :cataloage, pliante, ecusoane si alte asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalitatile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea actiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice si actiunilor de promovare, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;

c)    c)    suportarea a 50% din cheltuielile de organizare si functionare a reprezentantelor comerciale romanesti, realizate prin parteneriat public-privat pe piete de interes pentru exportul romanesc, infiintate prin hotarare a Guvernului, la recomandarea Consiliului de Export;

d)    d)    realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurentiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

e)    e)    realizarea pe baze concurentiale a buletinelor informative privind oferta de export si distribuirea acestora in strainatate si la ambasadele straine din Romania, cu suportarea totala a cheltuielilor;

f)      f)      realizarea de actiuni de publicitate si reclama cu caracter general, pe produse si grupe de produse, pe piete de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurentiale, cu suportarea totala a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate si reclama cu caracter general in strainatate si la ambasadele straine din Romania.

 

Ministerul Economiei si Comertului administreaza actiunile de promovare a exportului prevazute la lit.a) si b) impreuna cu  Centrul Roman pentru Promovarea Comertului, prin delegarea  catre acesta a operatiunilor de incheiere, finantare si derulare a contractelor de prestari servicii pentru realizarea actiunilor respective. 

2. Programul de sprijinire a īntreprinderilor mici şi mijlocii īn dezvoltarea exportului, administrat de către Agentia Nationala pentru Īntreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea  īnfiinţarii şi dezvoltarii īntreprinderilor mici şi mijlocii.

 3. Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, administrat de catre Ministerul Economiei si Comertului. 

4. Programul de crestere a competitivitatii produselor agroalimentare, administrat de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

In cadrul programelor prevazute la pct.3 si 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, in proportie de pana la 50%, respectiv de pana la 65% pentru intreprinderi mici si mijlocii, cheltuielile agentilor economici pentru:

 a)       implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu;

b)       dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, ,precum si acreditarea acestora ,dupa caz ;

c)       inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, a brevetelor de inventie, a desenelor si modelelor industriale romanesti.

III.      Prime de export pentru produsele agroalimentare eligibile conform Acordului privind agricultura - partea III, secţiunea II - Subvenţii la export, din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, cu prioritate şi īntr-o proporţie mai mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate, de origine vegetală şi animală.