Organizarea de misiuni economice si

acţiuni de promovare a exporturilor in străinătate

 

În baza prevederilor OUG nr. 120/2002, a Hotărârii 296/2007, a Ordinului 1043/2007 şi a Ordinului 455/2016 Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afacerii, organizează misiuni economice si acţiuni de promovare a exporturilor in străinătate cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, după cum urmează:

 

-      50% din cheltuielile de transport si cazare pentru un participant de la  fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum si

-      100% (totală) a cheltuielilor privind:

§         transportul in interiorul tarilor de destinaţie pentru persoanele care participa la acţiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective,

§         a cheltuielilor pentru închirierea spatiilor aferente întâlnirilor de afaceri si dotărilor necesare desfăşurării acestora cum sunt: TV, video, retroproiector, computer si alte asemenea,

§         a cheltuielilor de reprezentare si protocol,

§         a cheltuielilor pentru elaborarea si transportul materialelor de promovare si de prezentare, cum sunt :cataloage, pliante, ecusoane si alte asemenea,

§         a cheltuielilor pentru transportul şi asigurarea mostrelor,

§         a cheltuielilor pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor,

§         a cheltuielilor pentru mediatizarea acţiunilor pe plan local,

§         a cheltuielilor aferente comisionului prevăzut in contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice si acţiunilor de promovare, precum si

§         alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite.

 

- INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE "Cerere de înscriere - Declaraţie pe propria răspundere privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)"

 

 

 

Relaţii suplimentare:

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afacerii

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale

Tel: 021.401 0514