Adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene a Deciziei nr. 475/2008 privind implementarea art. 7(2) al Regulamentului nr. 423/2007, precum și a Poziției Comune nr. 2008/479/PESC, care amendează Poziția Comună nr. 140/2007, referitoare la măsuri restrictive împotriva Iranului

 

            Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia nr. 475/2008 privind implementarea art. 7(2) al Regulamentului nr. 423/2007, precum și Poziția Comună nr. 2008/479/PESC, care amendează Poziția Comună nr. 140/2007, referitoare la măsuri restrictive împotriva Iranului.

            Reglementările de mai sus se referă la modificarea de către Consiliu a Poziției comune 2007/140/PESC și a Regulamentului (CE) nr. 423/2007, întrucât:

·         Ca urmare a adoptării Rezoluției 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Consiliul Uniunii Europene a adoptat la 27 februarie 2007 Poziția comună 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului.

·         Interdicția privind punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive nu ar trebui să împiedice plățile către conturile înghețate care sunt datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au luat naștere anterior datei la care respectivele conturi au devenit supuse măsurilor restrictive, cu condiția ca orice astfel de plăți să rămână de asemenea înghețate.

·         La 19 aprilie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului. Articolul 15 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede instituirea, examinarea și modificarea de către Consiliu a listei de persoane, entități și organisme menționate la articolul 7 alineatul (2) din respectivul regulament.

·         Consiliul a identificat o serie de alte persoane și entități care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Poziția comună 2007/140/PESC. Prin urmare, aceste persoane și entități ar trebui să fie incluse în lista din anexa II la respectiva poziție comună.

·         De asemenea, Consiliul a stabilit că o serie de alte persoane, entități și organisme îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 și că, prin urmare, acestea ar trebui să fie incluse în lista de la anexa V la respectivul regulament din motivele individuale și specifice expuse.

 

            Hotărârile de mai sus ale Consiliului Uniunii Europene sunt obligatorii pentru instituțiile publice române și subiectele de drept intern.

            Date suplimentare pot fi accesate la adresele de internet www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=36593&idlnk=&cat=3 și respectiv la www.dce.gov.ro, secțiunea ”Sancțiuni ONU și UE”.