ANEXĂ

 

Sancțiunile prevăzute de rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1929 (2010) privind neproliferarea

 

 

La 09.06.2010 Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite  (CS ONU) a adoptat Rezolutia 1929 (2010) privind neproliferare ce poate fi accesata la urmatoarea adresa de internet:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/396/79/PDF/N1039679.pdf?OpenElement

 

Rezoluția 1929 (2010) reiterează și amplifică regimul de sancțiuni împotriva R.I. Iran, stipuland in principal, urmatoarele:

- sancțiuni privind activitățile nucleare:

 

-         par. 7: Statele Membre ONU (SM) vor interzice investițiile realizate pe teritoriul lor, de către  Iran, cetățeni sau entități iraniene sau aflate sub jurisdicție iraniană, sau persoane sau entități acționând în numele, la comanda acestora, sau deținute ori controlate de acestea, privind activități comerciale implicând extragerea uraniului, producerea sau utilizarea materialelor și tehnologiilor nucleare cuprinse în documentul INFCIRC/254/rev.9/Part 1

 

- sancțiuni privind armele:

 

            - par. 8: interzicerea furnizării, vânzării sau transferului către Iran de tancuri, vehicule de luptă, sisteme de artilerie de calibru mare, aeronave și elicoptere de luptă, nave de război, rachete sau sisteme de rachete, ori componente ale acestora, precum și a asistenței tehnice sau financiare pentru arme și materiale conexe; SM vor manifesta vigilență și reținere în furnizarea, vânzarea, transferul, fabricarea, întreținerea și utilizarea tuturor acestor arme și materiale conexe

 

-         par. 9: SM vor preveni transferul de tehnologie sau asistență tehnică legată de rachete balistice către Iran

 

- listări suplimentare de persoane și entități:

 

-         par. 10: restricții de călătorie pentru persoanele incluse în anexa I a acestei Rezolutii CSONU, în anexele C, D și E ale RCSONU 1737 (2006), anexa I a Rezolutiei CSONU 1747 (2007), anexele I și II ale Rezolutiei CSONU 1803 (2008) sau desemnate de CSONU sau de Comitetul de sancțiuni în baza par. 10 din RCSONU 1737 (2006)

-         par. 11: înghețarea fondurilor pentru persoanele și entitățile incluse în anexa I, precum și a celor acționând în numele, la comanda acestora, sau deținute ori controlate de acestea, inclusiv prin metode ilicite, precum și pentru persoanele și entitățile despre care CS ONU sau Comitetul de sancțiuni au stabilit că au ajutat persoane sau entități listate să ocolească sau să violeze Rezolutii CSONU

-         par. 12: înghețarea fondurilor Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) și indivizilor sau  entităților asociate cu aceștia (anexa II) și celor acționând în numele, la comanda acestora, sau deținute ori controlate de aceștia, inclusiv prin metode ilicite; SM vor manifesta vigilență asupra tranzacțiilor care implică IRGC și care ar putea contribui la activitățile de proliferare nucleară sau balistice ale Iranului

-         par. 13: sunt înlocuite listele de bunuri legate de programele nuclear și balistic, interzise la importul din și exportul către Iran, și a celor supuse regimului de autorizare, SM fiind invitate să aplice restricții și la comerțul cu alte bunuri, dacă acestea pot contribui la dezvoltarea programului nuclear și balistic

 

- sancțiuni privind transporturile:

 

-         par. 14: SM vor inspecta toate încărcăturile din și către Iran, în porturile și aeroporturile lor, dacă există indicii temeinice că transportă bunuri interzise

-         par. 15: SM pot solicita inspectarea navelor în marea liberă, cu consimțământului statului de pavilion, dacă există indicii temeinice că transportă bunuri interzise, urmând să raporteze Comitetului cu privire la rezultatele inspecțiilor și a cooperării celorlalte state implicate, în termen de 5 zile lucrătoare (par. 17)

-         par. 16: SM sunt autorizate să confiște și să dispună de bunurile interzise identificate în urma inspecțiilor

-         par. 18: SM vor interzice furnizarea serviciilor de alimentare sau a altor servicii, către vasele deținute sau contractate de Iran, dacă există indicii temeinice că transportă bunuri interzise. Sunt instituite excepții umanitare și nu vor fi afectate activitățile economice legale.

-         par. 19: înghețarea fondurilor entităților IRISL (anexa III) și persoanelor și entităților acționând în numele, la comanda acestora, sau deținute ori controlate de Islamic Republic of Iran Shipping Lives (IRISL), sau despre care Consiliul sau Comitetul de sancțiuni au stabilit că au ajutat persoane sau entități listate să ocolească sau să violeze Rezolutii CSONU

 

- sancțiuni financiare / comerciale:

 

-         par. 21: interzicerea furnizării de servicii financiare, inclusiv de asigurare și reasigurare sau transfer de orice fonduri sau resurse financiare dacă există indicii temeinice că aceste servicii, bunuri sau resurse ar putea contribui la activitățile nucleare și balistice ale Iranului, inclusiv prin înghețarea fondurilor și a resurselor economice  legate de asemenea programe și activități, precum și monitorizarea sporită pentru prevenirea tuturor acestor tranzacții

 

-         par. 22: SM vor solicita tuturor persoanelor fizice și juridice de sub jurisdicția sau de pe teritoriul lor să manifeste vigilență în desfășurarea de afaceri cu entități iraniene, inclusiv cele aparținând IRGC și IRISL, precum și cu cele acționând în numele, la comanda acestora, sau deținute ori controlate de acestea, inclusiv prin metode ilicite, dacă există indicii temeinice că acele afaceri ar putea contribui la activitățile nucleare sau balistice cu violarea Rezolutii CSONU

  

- sancțiuni bancare:

 

-         par. 23: interzicerea deschiderii de noi filiale, sucursale sau reprezentanțe ale băncilor iraniene, pe teritoriile SM, interzicerea băncilor iraniene de a dezvolta noi parteneriate, participare în sau stabilirea ori menținerea de relații de corespondență cu bănci din jurisdicția SM, pentru prevenirea furnizării de servicii financiare, dacă există indicii temeinice că aceste activități ar putea contribui la activitățile nucleare și balistice ale Iranului

 

-         par. 24: SM vor interzice instituțiilor financiare de pe teritoriul lor să deschidă reprezentanțe, sucursale sau conturi bancare în Iran dacă există indicii temeinice că aceste servicii ar putea contribui la dezvoltarea activităților nucleare sau balistice

 

Rezoluția CSONU 1929 (2010) este obligatorie pentru statul român, iar potrivit articolului 4, alineatul 1, al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, aceasta este direct aplicabilă, constituind drepturi și obligații pentru instituțiile publice române și subiectele de drept intern.

Având în vedere aceste aspecte, este necesar sa se intreprinda măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei rezoluții.

Ministerul Afacerilor Externe a demarat, conform articolului 5 alineatul 2 al OUG nr. 202/2008, procedurile de publicare în Monitorul Oficial al României a versiunii în limba română a acestei rezoluții, în scop de asigurare a publicității.