Poziția comună nr. 2007/750/PESC a Consiliului Uniunii Europene (UE)

privind modificarea poziției comune nr. 2006/318/PESC, referitoare la reînnoirea măsurilor restrictive împotriva Myanmar, prin introducerea unor sancțiuni suplimentare la import și investiții, precum și actualizarea listei persoanelor și entităților vizate de sancțiuni

 

            Consiliul Uniunii Europene (UE) a doptat la 19.11.2007 poziția comună nr. 2007/750/PESC (publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. 308/24.11.2007) pentru modificarea poziției comune nr. 2006/318/PESC privind reînnoirea măsurilor restrictive împotriva Myanmar, în vederea introducerii unor sancțiuni suplimentare la import și investiții, precum și actualizării listei persoanelor și entităților vizate de sacțiuni.

            Regimul sancționator autonom al UE împotriva Myanmar conține următoarele tipuri de măsuri restrictive:

a)       inițiale:

-         embargo privind armele, inclusiv exportul de echipamente de represiune internă și interzicerea furnizării unor servicii conexe;

-         indisponibilizarea de fonduri și de resurse economice;

-         interdicția de circulație în spațiul comunitar a persoanelor care au legătură directă sau indirectă cu regimul militar;

-         interdicția acordării de asistență financiară companiilor birmaneze cu capital de stat;

-         suspendarea unor programe de ajutor și dezvoltare;

-         sancțiuni diplomatice: suspendarea vizitelor bilaterale guvernamentale la nivel înalt; reducerea relațiilor diplomatice prin interzicerea acreditării atașaților militari din Myanmar în misiunile diplomatice ale Myanmar din statele membre ale UE.

b)       suplimentare (impuse prin poziția comună 2007/750/PESC) la import și la investiții:

-         interzicerea furnizării, transferului sau exportului de echipamente și tehnologii, finanțării sau acordării de asistență tehnică sau financiară companiilor din Myanmar din următoarele domenii: procesarea lemnului și a prefabricatelor din lemn, prelucrarea unor metale și aliaje, extragerea și prelucrarea pietrelor prețioase și semiprețioase. Companiile sunt listate în anexa I la poziția comună PC 2007/750/PESC.

-         interzicerea importurilor sau transporturilor din Myanmar către statele membre a anumitor produse din lemn, metal și pietre prețioase;

-         interzicerea garantării oricărui împrumut financiar sau credit către companiile listate din Myanmar care operează în domeniile menționate, precum și a achiziționării sau extinderii participării în aceste companii sau crearea oricărui tip de asociere (joint venture) cu acestea.

            Prevederile poziției comune a Consiliului UE nr. 2007/750/PESC sunt obligatorii pentru instituțiile publice române și subiectele de drept intern.