Impunerea de măsuri restrictive împotriva guvernului ilegal

al insulei Anjouan din Uniunea Comorelor

 

            Semnalăm adoptarea Poziției comune nr. 2008/187/PESC a Consiliului Uniunii Europene – UE (Jurnalul Oficial nr. L59 din 04.03.2008, pag. 32) și a Regulamentului (CE) nr. 243/2008 (Jurnalul Oficial nr. L75 din 18.03.2008, pag. 53) privind impunerea de măsuri restrictive împotriva guvernului ilegal al insulei Anjouan din Uniunea Comorelor.

            Aceste documente pot fi accesate, inclusiv în limba română, la următoarea adresă Internet a Comisiei Europene:

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=ro

            Regimul sancționator autonom al UE împotriva guvernului ilegal al insulei Anjouan din Uniunea Comorelor, pentru o perioadă de 12 luni, conține următoarele tipuri de măsuri restrictive:

-          restricții de intrare și de tranzit, pe teritoriul Statelor Membre, a membrilor guvernului nelegitim din Anjouan, Uniunea Comorelor, și a persoanelor asociate cu aceștia, prevăzute în articolul 1 din poziția comună 2008/187/PESC;

-          înghețarea fondurilor membrilor guvernului nelegitim din Anjouan, precum și ale oricăror persoane fizice sau juridice asociate cu aceștia, prevăzute în articolul 2 din poziția comună 2008/187/PESC.

            Informații privind autoritățile competente din România în acest domeniu pot fi obținute la următoarea adresă internet:

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=18&cat=3