Regulamentul nr. 194/2008 al Consiliului Uniunii Europene – UE

(publicat în Jurnalul Oficial al UE 66 din 10.03.2008) privind reînnoirea măsurilor restrictive

împotriva Birmaniei/Myanmar și pentru abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 817/2006 din 29.05.2006

 

            Consiliul Uniunii Europene (UE) a adoptat la 25.02.2008 Regulamentul nr. 194/2008 (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. 66 din 10.03.2008) privind reînnoirea măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar și pentru abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 817/2006 din 29.05.2006.

            Regulamentul detaliază conținutul măsurilor restrictive de natură economică și financiară impuse prin poziția comună a Consiliului UE 2007/750/PESC din 19 noiembrie 2007 de modificare a poziției comune 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar. Aceste sancțiuni cuprind:

§         restricții la import, achiziționare și transport a unor mărfuri din domeniul prelucrării lemnului, extracției de cărbune, anumite metale și pietre prețioase și semiprețioase (prevăzute în anexa I);

§         restricții la exportul produselor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne (prevăzute în anexa II), precum și restricții la exportul anumitor mărfuri sau tehnologii din domeniul prelucrării lemnului, extracției de cărbune, anumite metale și pietre prețioase și semiprețioase (prevăzute în anexa III);

§         restricțiii la acordarea de asistență tehnică și financiară legată de activitățile militare sau pentru anumite persoane fizice și juridice listate care susțin sau au legături cu regimul militar din Myanmar (anexa V);

§         înghețarea fondurilor și a resurselor economice pentru persoanele și entitățile listate (anexa VI);

§         restricții la investiții – privind finanțarea anumitor întreprinderi aflate în proprietatea sau controlate de guvernul din Myanmar sau de membri ai acestuia, de persoane fizice și entități asociate acestora, precum și finanțarea altor persoane fizice sau entități care acționează pentru sau în numele acestor întreprinderi (listate în anexa VII).

                              Versiunea completă a materialului (Regulament și anexe) poate fi accesată pe pagina de Internet a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene:

                  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:066:0001:0087:RO:PDF sau la adresa Internet www.dce.gov.ro , subsecțiunea ”Sancțiuni ONU – UE”.

            Conform Anexei IV din Regulamentul (CE) nr. 194/2008, informații referitoare la autoritățile competente din România în acest domeniu pot fi accesate la următoarea adresă Internet: http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

            În baza articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 194/2008, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele furnizează, de îndată, autorităților competente din statele în care își au reședința sau sunt stabilite (în cazul României, cele indicate la adresa Internet de mai sus) orice informații care ar putea favoriza respectarea prezentului Regulament și cooperează cu aceste autorități competente în ceea ce privește verificarea informațiilor respective. De asemenea, informații în acest domeniu pot fi transmise și direct Comisiei Europene la următoarea adresă:

            Commission of the European Communities

            Directorate-General for External Relations

            Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

            Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

            CHAR 12/108

            B-1049 Brussels

            Tel.: (32-2) 299 1176/295 5585

            Fax: (32-2) 299 0873

            Direcția Generală Politici Comerciale din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale – fax 021 4010548; e-mail diac@dce.gov.ro  poate colecta de la operatorii economici informații cu privire la măsurile adoptate în acest sens, pentru a le transmite autorităților competente.