Plan Comun şi Cuprinzător de Acţiune (JCPOA) privind dosarul nuclear iranian

 

 

La data de 14 iulie 2015, la Viena, statele E3+3 şi Iranul au anunţat ajungerea la un acord final privind dosarul nuclear iranian. Termenii acordului se bazează pe elementele cuprinse în Planul Comun de Acţiune agreat în noiembrie 2013 şi se înscriu în Parametrii Planului Comun şi Cuprinzător de Acţiune agreaţi la Lausanne, la 2 aprilie 2015. Acordul, denumit Plan Comun şi Cuprinzător de Acţiune (JCPOA), este însoţit de cinci anexe tehnice. Textul integral al acordului, inclusiv anexele, este publicat pe site-ul SEAE:

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150714_01_en.htm.

 

1.      Principalele prevederi JCPOA:

Prevederi generale:

-          Abordare pe termen-lung, graduală, bazată pe angajamente reciproc asumate.

-          Implementarea deplină a JCPOA va garanta natura exclusiv paşnică a programului nuclear iranian.

-          Iranul va fi tratat în aceeaşi manieră ca orice alt stat non-nuclear NPT.

-          JCPOA va duce la ridicarea cuprinzătoare a tuturor sancţiunilor Consiliului de Securitate ONU, precum şi a sancţiunilor multilaterale şi naţionale legate de programul nuclear.

-          O Comisie Comună va fi creată pentru monitorizarea implementării JCPOA.

-          AIEA va monitoriza şi verifica măsurile nucleare voluntare asumate în baza JCPOA.

-          JCPOA nu trebuie să fie invocat drept precedent pentru alte state sau pentru principii de drept internaţional.

-          Detaliile tehnice legate de implementarea JCPOA sunt incluse în anexele la acord.

-          E3+3 vor introduce un proiect de rezoluţie în Consiliul de Securitate ONU, în vederea andosării JCPOA.

-          E3+3 şi Iranul se vor întâlni la nivel ministerial o dată la fiecare doi ani.

 

Prevederi în domeniul nuclear:

 

A.    Îmbogăţire, R&D, depozite:

-          Iran va începe procesul pentru eliminarea în 10 ani a centrifugelor IR-1 (phasing out). În această perioadă, Iran va menţine capacitatea de îmbogăţire de la Natanz la o capacitate totală de 5060 centrifuge IR-1. Centrifugele în exces şi infrastructura de îmbogăţire de la Natanz vor fi plasate sub monitorizarea continuă a AIEA.

-          Iranul va continua să desfăşurare activităţi R&D într-o manieră care să nu permită acumularea de uraniu îmbogăţit.

-          Pe măsură ce Iranul va elimina centrifugele IR-1, nu va construi alte centrifuge.

-          Pentru 15 ani, Iranul va desfăşura activităţi de îmbogăţire, inclusiv R&D, exclusiv la facilitatea de la Natanz şi va menţine nivelul de îmbogăţire până la 3,67%.

-          Iranul va transforma facilitatea de la Fordow într-un centru nuclear tehnologic.

-          Timp de 15 ani, Iranul va menţine depozitul de uraniu sub 300 kg la un nivel de îmbogăţire de 3.67%.

 

B.     Arak, apă grea, reprocesare:

-          Iranul va redefini reactorul de cercetare pentru apă grea la Arak, utilizând combustibil îmbogăţit până la 3,67%, sub forma unui parteneriat internaţional. Reactorul astfel redefinit nu va produce plutoniu care poate fi folosit pentru scopuri militare.

-          Nu vor exista alte reactoare de apă grea în Iran timp de 15 ani.

-          Timp de 15 ani, Iranul nu se va angaja şi nu intenţionează să se angajeze nici după aceea în activităţi de reprocesare a combustibilului uzat.

 

C.    Transparenţă şi măsuri de întărire a încrederii:

-          Iran va aplica provizoriu Protocolul Adiţional la Acordul Cuprinzător de Garanţii şi va urmări ratificarea acestuia în conformitate cu calendarul prevăzut în anexa V.

-          Iran va implementa pe deplin Foaia de Parcurs, încheiată cu AIEA, privind clarificarea problemelor nerezolvate legate de programul nuclear.

-          AIEA va monitoriza implementarea măsurilor voluntare asumate prin JCPOA.

-          Iran nu se va implica în activităţi, inclusiv R&D, care ar putea contribui la dezvoltarea unor dispozitive explozive nucleare.

 

Sancţiuni:

 

-          Prin Rezoluţia Consiliului de Securitate care va andosa JCPOA vor înceta prevederile rezoluţiilor precedente ale Consiliului de Securitate privind dosarul nuclear iranian.

-          UE va decide încetarea tuturor prevederilor Regulamentului UE privind implementarea sancţiunilor economice şi financiare legate de domeniul nuclear, simultan cu verificarea, de către AIEA, a implementării, de către Iran, a măsurilor agreate în domeniul nuclear.

-          UE va decide încetarea tuturor prevederilor Regulamentului UE privind implementarea sancţiunilor legate de proliferare, la 8 ani după ”ziua adoptării” sau atunci când AIEA a ajuns la concluzia globală potrivit căreia toate materialele nucleare din Iran sunt folosite pentru activităţi paşnice (oricare moment se produce mai întâi).

-          SUA va înceta aplicarea sancţiunilor specificate în Anexa II simultan cu verificarea, de către AIEA, a implementării, de către Iran, a măsurilor agreate în domeniul nuclear.

-          E3/UE şi SUA au inclus în Anexa II o listă completă a sancţiunilor legate de domeniul nuclear şi a măsurilor restrictive, pe care le vor ridica în conformitate cu Anexa V.

-          Dacă, după ”ziua implementării”, Iranul consideră că orice altă măsură impusă de E3/ UE împiedică implementarea deplină a procesului de ridicare a sancţiunilor, în conformitate cu JCPOA, atunci va exista o consultare între părţi şi, în absenţa unei înţelegeri, chestiunea va fi transmisă în atenţia Comisiei Comune.

-          UE şi E3 vor implica Iranul în proiecte comune, inclusiv proiecte de cooperare tehnică AIEA, în domeniul tehnologiei nucleare pentru scopuri paşnice.

-          E3 şi Iran vor agrea o serie de paşi pentru asigurarea accesului Iranului în domenii precum comerţul, tehnologia, finanţarea şi energia. UE va explora zonele posibile de cooperare dintre UE şi statele membre şi Iran.

 

Planul de implementare:

 

-          ”Ziua finalizării”: încheierea negocierilor.

-          ”Ziua adoptării”: 90 de zile după andosarea JCPOA de către rezoluţia Consiliului de Securitate (sau mai devreme, prin acord între părţi).

-          ”Ziua implementării”: momentul la care, simultan cu raportul AIEA privind verificarea implementării, UE şi SUA iau măsuri privind ridicarea unei părţi a sancţiunilor.

-          ”Ziua tranziţiei”: 8 ani după ”ziua adoptării” sau atunci când AIEA a ajuns la concluzia globală potrivit căriea toate materialele nucleare din Iran sunt folosite în activităţi paşnice. La acea dată, UE şi SUA vor ridica o nouă parte a sancţiunilor, iar Iranul va urmări ratificarea Protocolului Adiţional.

-          ”Ziua încetării”: ziua în care încetează aplicarea rezoluţiei Consiliului de Securitate care andosează JCPOA (10 ani după ”ziua adoptării”, dacă, între timp, prevederile anterioare nu au fost reinstalate). La acea dată, UE va ridica ultimele sancţiuni.

 

Mecanism de soluţionare a disputelor:

 

-          Dacă una dintre părţi consideră că partea cealaltă nu şi-a îndeplinit obligaţiile în baza JCPOA, va sesiza Comisia Comună.

-          Comisia Comună va avea 15 zile pentru găsirea unei soluţii. În absenţa soluţionării, problema poate fi transmisă în atenţia miniştrilor de externe, care vor avea 15 zile pentru o decizie. În continuare, problema poate fi abordată de un Consiliu Consultativ, format din trei membri (câte unul numit de fiecare parte şi unul independent). Acest Consiliu va emite o opinie consultativă în termen de 15 zile. Dacă nu se ajunge la o soluţie, Comisia Comună va analiza opinia Consiliului Consultativ timp de 5 zile. În cazul în care soluţia nu este satisfăcătoare pentru partea reclamantă, atunci aceasta poate să considere că disputa în cauza constituie un motiv de încetare a îndeplinirii obligaţiilor care îi revin în baza JCPOA şi/sau să notifice Consiliul de Securitate că problema în cauza reprezintă o ”încălcare semnificativă